Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Miljøstyrelsen giver overblik over biobaseret og bionedbrydelig plast i relation til danske forhold

06. april 2020
Miljøstyrelsen giver overblik over biobaseret og bionedbrydelig plast i relation til danske forhold
Der er i øjeblikket stor interesse for biobaseret og bionedbrydelig plast fra forbrugere, industri og erhvervsliv både i Danmark og internationalt, men der er stadig stor usikkerhed omkring emnet, og der findes flere misforståelser viser rapport fra Miljøstyrelsen.

Miljøstyrelsens Plastikcenter har på den baggrund fået udarbejdet en rapport, der inkluderer en litteraturgennemgang af biobaseret og bionedbrydelig plast, og hvordan det opfører sig under forskellige forhold, skitsering af igangværende undersøgelser, beskrivelse af aktuelle standarder og forskrifter samt anbefalinger til mulige fremtidige standarder og regler for Danmark.

Desuden estimeres en beskrivelse og analyse af de nationale og globale niveauer af råmateriale og materiale sammen med aktuelle og fremtidige anvendelser af biobaseret og bionedbrydelig plast,

Endelig er en analyse af scenarier for affaldsprodukter af biobaseret og bionedbrydelig plast inkluderet samt muligheder for genanvendelse, kompostering og anden biologisk behandling i relation til danske forhold.

Rapporten opfylder initiativ 23 i den forrige regeringens plasthandlingsplan ”Plastik uden spild” fra 2018 og er udarbejdet af det engelske konsulentfirma Eunomia i samarbejde med Affaldskontoret.

I rapportens otte kapitler beskrives blandt andet:

Definition af biobaseret og biologisk nedbrydelig plast

En biobaseret plast defineres som en polymer, der er sammensat eller afledt helt eller delvist af råvarer, der stammer fra biomasse.

Bionedbrydeligt plast kan fremstilles af enten biobaserede eller fossilbaserede råvarer. Noget bionedbrydelige plast kan nedbrydes meget hurtigt i et miljø, men over mange år (eller slet ikke) i et andet. Derfor er det ifølge rapporten afgørende at definere tidsramme og miljø, når bionedbrydelighed defineres.

Bionedbrydning i praksis

En væsentlig begrænsning af de nuværende standardiserede tests er ifølge rapporten deres mangel på feltanalyse eller under anaerobe forhold. Ligeledes er bionedbrydelighedstest generelt accelererede nedbrydningsforsøg, der udføres under 'optimale forhold', som ikke er designet til at gengive det miljø det bionedbrydelige plast typisk vil befinde sig i.

Markedet for biobaseret og biologisk nedbrydelig plast

Størrelsen på det globale marked er ifølge rapporten svær at bestemme, hvilket delvis skyldes markedets lille størrelse sammenlignet med konventionel plast. Det estimeres, at der er 1,18-1,28 millioner ton biobaserede eller bionedbrydelige produkter på det globale marked, hvilket gjorde under 1 % af det samlede plastmarked i 2016. Heraf er 57 % biobaserede og ikke -bionedbrydelige plasttyper.

Produktionen af biobaseret og bionedbrydelig plast forventes ifølge rapporten at stige med 2-3 % årligt.

Emballage er det mest almindelige markedsområde for biobaseret og bionedbrydelig plast, hvor bæreposer og bioaffaldsposer er de mest almindelige anvendelser i Europa. I Danmark er det estimeret, at der årligt markedsføres 550 ton komposterbar plast og den primære anvendelse er som poser til madaffald eller andre poser.

Affaldshåndtering af komposterbar og bionedbrydelig plast
Rapporten finder, at behandlingen af organisk affald i Europa er varieret, og hver af de tilgængelige processer (kompostering, bioforgasning) har forskellige krav til inputmateriale og hermed også for indhold af komposterbar plast. Den bionedbrydelige plast nedbrydes generelt dårligt i biogasanlæg, primært på grund af den korte opholdstid hvorimod en målrettet komposteringsproces kan lettere kan nedbryde den bionedbrydelige plast. Rapporten beskriver også bioaffaldshåndteringen, og dermed håndteringen, af den bionedbrydelige plast i Italien og Tyskland. Italien har ifølge rapporten en god accept af komposterbar plast, og deres komposterings- og biogasanlæg kan effektivt håndtere det blandt andet på grund af krav om efterbehandling af digistat inden anvendelse på landbrugsjord. Tyskland har ifølge rapporten mindre accept af komposterbar plast, og brugen af 'frisk kompost' med behandlingstider på ned til 6 uger giver ikke tid til, at komposterbar plast fuldstændigt nedbrydes.

Størstedelen af madaffald i Danmark behandles i biogasanlæg, der generelt er uforeneligt med komposterbar plast på grund af den korte behandlingstid.

Ifølge rapporten findes der i plastgenanvendelsesindustrien bevis for, at komposterbar plast i nogle tilfælde kan reducere mekaniske og æstetiske egenskaber af den genanvendte plast, såfremt sorteringen af det indkomne plastaffald ikke er tilstrækkelig. Det er dog mere udtalt i strømme af høj kvalitet såsom PET i fødevarekvalitet og mindre for blandede plastfilm.

Livscyklusvurdering af biobaseret og bionedbrydelig plast
Den overordnede tendens i resultater for både biobaseret og bionedbrydelig plast er ifølge rapporten, at effekterne af råvareproduktionen påvirker miljøaftrykket mere end noget anden livscyklustrin. Bionedbrydelig plast er ifølge rapporten så komplekst, at evaluering skal ske fra produkt til produkt med en forståelse af detaljerne bag beregningerne, hvilket betyder, at resultaterne oftest ikke er generelle.

Rapporten indeholder således en grundig gennemgang af de mest diskuterede aspekter for biobaseret og bionedbrydelig plast.


DAKOFA vil på et kommende webinar yderligere gennemgå rapporten og den biobaserede og bionedbrydelige plasts rolle i Danmark. 


Hele rapporten kan læses her

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.