Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Miljøministeren svarer på spørgsmål vedrørende producentansvar, organisering samt klima- og affaldsplan

01. maj 2020
Miljøministeren svarer på spørgsmål vedrørende producentansvar, organisering samt klima- og affaldsplan
I forbindelse med lovforslaget L112 om producentansvar, som blev fremsat d. 20. februar 2020, er der stillet i alt 24 skriftlige spørgsmål, hvoraf 8 af besvaret. Derudover har Ministeren svaret mundtligt på spørgsmål under 1. behandlingen d. 24. april 2020.

L112 omhandler den danske implementering af affaldsdirektivets minimumskrav til eksisterende, udvidede producentansvarsordninger, indførelse af udvidet producentansvar for emballage og modernisering af indsamling og behandling af elektronikaffald. 

Lovforslaget indeholder ændringer til Miljøbeskyttelsesloven, der har til formål at skabe de nødvendige hjemler for implementeringen. Ændringerne har således til følgende hensigt: 

1) at bemyndige Miljøministeren til at fastsætte supplerende direktivfastsatte minimumskrav i de eksisterende udvidede producentansvarsordninger for elektronik, batterier samt person- og varebiler, 

2) at tage skridt til at indføre et nyt, udvidet producentansvar for emballage ved at bemyndige ministeren til at fastsætte detaljerede regler for dette, og  

3) at modernisere det udvidede producentansvar for elektronik, så den eksisterende affaldsstrøm lovliggøres, og samtidig sikre, at der kan fastsættes nærmere regler om miljøcertificering af elektronikaffaldsoperatører.

Som bilag til lovforslaget følger som bekendt et høringsnotat samt en kopi af interesserenternes høringssvar og en lang række bilag, herunder bl.a.:  

Det er med udgangspunkt i forslagene fra Dansk Affaldsforening og Dansk Industri, at flere af spørgsmålene til ministeren tager sit udgangspunkt. Du kan her på Folketingets hjemmeside læse alle 8 svar fra ministeren, hvor du også kan se de øvrige ubesvarede spørgsmål.

Under førstebehandlingen den 24. april (som du kan se her) blev organisering af affaldssektoren, klimaplan for affaldsområdet samt tidsplanen for den kommende nationale affaldsplan debatteret. Mai Villadsen fra Enhedslisten stillede blandt andet følgende spørgsmål:

”... Jeg vil spørge til kommunernes rolle i alt det her med affaldshåndteringen. For jeg er bekendt med, at vi alle sammen og også Miljø- og klimaministeren har modtaget et brev fra en række kommuner og borgmestre i Danmark, herunder jo også nogle socialdemokratiske, som er bekymret for, at det, hvis man fuldstændig liberaliserer indsamlingen af affaldet, altså det allerførste led i affaldskæden, så vil være til skade for klimaet, og hvis man ikke laver, ja, jeg ved ikke, om man skal sige en ensretning, men ikke lader kommunerne stå for det første led. Derfor kunne jeg godt tænke mig at høre, hvordan ministeren stiller sig til den henvendelse”

Hvorefter Miljøministeren bl.a. svarede følgende: 

”… Først og fremmest vil jeg sige, at jeg er meget optaget af – det var også noget af det, som Enhedslistens ordfører var inde på – at vi får strømlinet den indsamling…Når ordføreren så nævner henvendelsen her, kan jeg jo sige, at den bliver stilet til bl.a. Dan Jørgensen, og det hænger jo sammen med, at der er dele af affaldsområdet, som ligger på klimaområdet, og som særlig handler om hele organiseringen af affaldsområdet. Så vi er meget opmærksomme på den diskussion, der foregår, og vi har efterspurgt nogle anbefalinger fra de her forskellige klimapartnerskaber. De er kommet ind, og vi har jo som regering også forpligtet os på, at vi vil komme med en klimaplan for affaldet.”

Herefter stiller Mai Villadsen dette opfølgende spørgsmål: 

”Apropos det kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre noget. For jeg er godt klar over, at det er delt mellem to ministre, og det gør det lidt sværere at forholde sig til. Men der er jo kommet nogle ret klare anbefalinger fra partnerskabet for affald, hvor jeg godt kan være lidt bekymret over nogle af dem, som jo anbefaler en øget liberalisering, en privatisering af det her område. Der kunne jeg godt tænke mig at høre, dels hvordan ministeren stiller sig til det, dels om ministeren er bekendt med, hvornår vi begynder at forhandle om affald på klimasiden”

Hvorefter Miljøministeren bl.a. svarede følgende: 

”Bare for at sige det, som det, er, har vi jo været optaget af at få de anbefalinger fra partnerskabet. Det har derfor også, som jeg også har sagt til jer før, når vi har talt om den nationale affaldsplan, betydet noget for, at tidsplanerne har rykket sig en anelse. Det gjorde de allerede på baggrund af det. Nu har vi jo så desværre en coronakrise oveni, som alt andet lige har haft rigtig stor betydning for vores generelle arbejde – det tror jeg ikke jeg behøver at fortælle jer, for det har I allesammen mærket i høj grad – og det har derfor også haft betydning for, hvordan vi har kunnet gå videre i forhold til klimahandlingsplanen.

Men jeg kan sige så meget, at vi arbejder på højtryk, og at jeg har en forventning om, at vi kommer til at drøfte det inden forhåbentlig alt for længe.”

Det blev besluttet at henvise lovforslaget til Miljø- og Fødevareudvalget.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.