Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Miljøagenturet tager temperaturen på forebyggelse af affald i EU – med tekstiler som case

14. januar 2022
Miljøagenturet tager temperaturen på forebyggelse af affald i EU – med tekstiler som case
Det Europæiske Miljøagentur har offentliggjort en ny rapport, der har til formål at vurdere EU-landenes fremskridt mod målet om at afkoble affaldsmængderne fra den økonomiske udvikling. Anden del af rapporten ser på potentialerne ved forebyggelse af tekstilaffald.

Analysen viser, at affaldsgenerering på EU-niveau stadig i stort omfang afhænger af udviklingen i økonomien. EU har dog opnået en relativ afkobling, hvilket betyder, at affaldsgenereringen vokser i et langsommere tempo end økonomien, hvilket jo er en GOD nyhed. Der er dog ingen tegn på en absolut afkobling, hvilke skulle betyde at affaldsmængderne var faldende i en voksende økonomi.

Desuden er der overordnet set ingen observerbar effekt af landenes vedtagne affaldsforebyggelsesprogrammer siden 2013, da affaldsproduktionen (eksklusive større mineralsk affald), er steget med 5,7 % fra 2014 til 2018. På nationalt plan har ændringerne i befolkningerne ikke været store nok til at forklare ændringerne i affaldsintensitet, defineret som mængden af ​​genereret affald pr. enhed af BNP. Samlet set har kun 7 ud af 30 lande vist en stigning i affaldsintensiteten, mens 12 lande har vist et stærkt (mere end 10 procentpoint) fald mellem 2008 og 2018.

De nationale/regionale affaldsforebyggelsesprogrammer er blevet analyseret ud fra de affaldsstrømme som programmerne har haft i fokus, de indikatorer, mål og affaldsforebyggende tiltag, der har været satset på.

Undersøgelsen viser, at 10 ud af de 32 lande ikke har et affaldsforebyggelsesprogram på plads (baseret på data fra 2021). Til dato har kun 10 lande opdateret deres affaldsforebyggelsesprogrammer i henhold til det reviderede affaldsrammedirektiv ((EU)2018/851).

Det voksende tekstilproblem
Med det formål at imødegå de voksende mængder af tekstilaffald ser rapportens anden del på mulighederne for affaldsforebyggelsespolitikker rettet med tekstiler. Rapporten slår, ikke overraskende, fast at tekstil er en meget velegnet kandidat til sådanne politikker, da det er en hurtigt voksende affaldsstrøm, baseret på uholdbare forbrugsmønstre, drevet blandt andet fast fashion. Problemet er i stigende grad anerkendt blandt EU's politiske beslutningstagere, og er jo netop også en af de industrier, der udpeget som fokusindustri i EU’s handlingsplan for cirkulær økonomi, hvori der ligeledes er lagt på forebyggelse. Det fremgår, at hver europæisk borger genererer omkring 11 kg tekstilaffald årligt. Af denne mængde indsamles omkring en tredjedel særskilt til genbrug og genanvendelse, hvilket ifølge rapporten tyder på, at to tredjedele ender i restaffald eller opbevares i husholdninger.

Vurderingen af ​​ politiske tiltag for forebyggelse af tekstilaffald har identificerede forskellige regler, der direkte eller indirekte er knyttet til generering af tekstilaffald, såsom tekstilforordningen om tekstilfibernavne og tilhørende mærkning og mærkning af tekstilprodukters fibersammensætning.

((EU) nr. 1007/2011), REACH-forordningen (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals)((EF) nr. 1907/2006) og EU's grønne offentlige indkøbskriterier for tekstilprodukter og -tjenester. På nationalt plan har medlemsstaterne fastlagt forskellige foranstaltninger for at håndtere tekstilaffald. Der er i alt identificeret 40 tiltag på tværs af alle programmer. I øjeblikket omfatter kun 6 ud af 31 nationale og regionale affaldsforebyggelsesprogrammer specifikke indikatorer for forebyggelse af tekstilaffald. Størstedelen af ​​disse indikatorer fokuserer på genbrug af tøj og fodtøj. Når det kommer til mål, har det vist sig, at ingen af ​​de i øjeblikket tilgængelige affaldsforebyggelsesprogrammer omfatter kvantificerede mål for forebyggelse af tekstilaffald. Dette kan ifølge rapporten være en stor ulempe i affaldsforebyggelsesindsatsen, da solide mål er en drivkraft for omfattende politikker.

Baggrundsmateriale:

Du kan læse hele rapporten her på Miljøagenturets hjemmeside 

 

 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.