Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Mere sortering og mindre forbrænding

18. maj 2020
Mere sortering og mindre forbrænding

”Det er tude tosset, at vi i Danmark importerer store mængder affald. Vi skal vende udviklingen, så vi importerer og forbrænder langt mindre og genanvender langt mere”

Så tydeligt formulerede Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen sig under dagens pressemøde, som i emnets anledning blev afholdt på Sydhavns Genbrugscenter.

Strømlinet affaldssortering
Et af initiativerne er at strømline affaldssorteringen – både i hjemmet og på arbejdspladserne. Så det bliver nemmere, når der skal sorteres langt mere affald til genanvendelse. Det skal gøres på samme måde uanset, hvor i landet man er og det skal være tæt på hjemmet.

Miljøminister Lea Wermelin, som ligeledes deltog på pressemødet, var lige så utvetydig, idet hun sagde, at: ”Vi forbrænder alt for meget affald og vi genbruger og genanvender for lidt. Plastik fra f.eks. kødbakker, shampooflasker og tøj ender i naturen eller bliver brændt af og udleder CO2, så genanvendelse af plastik er en vigtig del af at løse klimakrisen. Derfor beder vi nu danskerne om at affaldssortere mere og gøre en grøn forskel ved skraldspanden. Det er en stor opgave, og det kræver, at vi samtidig med klimaaffaldsplanen sikrer, at det rent faktisk nytter at sortere.”

Regeringen agter derfor at invitere Folketingets partier til en drøftelse af, hvordan man får færre og mere effektive forbrændingsanlæg og begrænset importen af udenlandsk affald. ”Danmark står midt i en krise uden fortilfælde. Økonomien er presset. Meget lidt er, som det plejer, og vi står over for en omfattende genopretningsopgave. Men vi skal ikke kun genoprette. Vi skal også tænke nyt, genopfinde og gribe muligheden for grønt sporskifte. Mere genanvendelse, styrket cirkulær økonomi og mindre forbrænding er et centralt skridt i den retning”, som Dan Jørgensen udtalte.

Af det medfølgende dokument om "Grøn Affaldssektor" fremgår det ligeledes, at: "Behandlingen af husholdningers genanvendelige affald skal udbydes, så genanvendelsesvirksomheder i Danmark kan få adgang til affaldet." Dermed er der også lagt op til de kommende, politiske forhandlinger om organiseringen af den fremtidige affalds- og ressourcesektor.

Danmark skal være førende
Klimaministeren fortsætter med at sige, at: ”Samtidig skal vi give alle de danskere, som gerne vil hjælpe den grønne omstilling på vej, mulighed for at gøre en indsats selv, når de sorterer deres affald hjemme i køkkenet og på genbrugspladserne. Danmark skal gå fra at halte bagud til at være førende, når det handler om genanvendelse. Her er et stort potentiale for at gøre noget godt for klimaet”.

"Der forbrændes 370.000 tons plastikaffald om året i Danmark. Hvis ikke der tages initiativer til at reducere udledningerne, forventes forbrændingsanlæggene ifølge ministrene at stå for 1,5 mio. tons CO2 i 2030. Det svarer til ca. 3,6 pct. af de nationale udledninger. Den CO2-regning vil regeringen have ned, og visionen er en klimaneutral affaldssektor i 2030 og målet er at fjerne 80 procent af plastikaffaldet fra forbrændingsanlæggene i 2030", som det hedder i pressemeddelelsen.

Du kan læse pressemeddelelsen og dens underliggende faktaark vedrørende dagens udmeldinger fra Klimaministeren og Miljøministeren ved at trykke hér.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.