Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Mere sortering, mindre til forbrænding og mindre affaldsmængder

27. maj 2020
Mere sortering, mindre til forbrænding og mindre affaldsmængder

Det er nogle af de væsentlige konklusioner i Affaldsstatikken for 2018, som netop er sendt på gaden.

Miljøstyrelsens årlige affaldsstatistik, som netop i dag er offentliggjort i Miljøprojekt 2133, viser, at 48 procent af danskernes husholdningsaffald i 2018 blev sorteret, hvilket er en stigning i forhold til 2017, hvor andelen var 46 procent.

"Tallene viser, at danskerne er parate til at gøre en ekstra indsats, når affaldet fra husholdningerne skal håndteres. Og det er både vigtigt og glædeligt", siger kontorchef i Miljøstyrelsen, Anne Elizabeth Kamstrup.

Samtidig er en højere andel af affaldet fra såvel servicebranchen som industrien gået til genanvendelse i 2018 sammenlignet med 2017.

Mængden af husholdningsaffald og husholdningslignende affald falder
Mængden af husholdningsaffald og husholdningslignende affald fra andre kilder er faldet fra 823 kg. pr. indbygger i 2017 til 816 kg. pr. indbygger i 2018. Faldet ses primært i haveaffaldsmængderne, hvilket i følge affaldsstatistikken hænger godt sammen med den tørre sommer i 2018. Derudover ses der en mindre mængde storskrald i 2018 set i forhold til 2017, hvilket konkluderes kan indikere at mere genbruges.

Affaldsstatistikkens hovedresultater:

  • Den samlede procentandel til genanvendelse og til anden, endelig materialenyttiggørelse er steget fra 68 % i 2017 til 72 % i 2018.
  • Andelen af affald til forbrænding er faldet fra 28 til 25 % i samme periode.
  • Den samlede genanvendelse af affald fra husholdninger er steget fra 46 % i 2017 til 48 % i 2018.
  • Servicebranchens samlede genanvendelse er steget fra 56 % i 2017 til 60 % i 2018
  • Industrisektorens samlede procentandel til genanvendelse og til anden endelig materialenyttiggørelse er steget fra 72 % i 2017 til 74 % i 2018.
  • Import af affald til forbrænding til de danske forbrændingsanlæg har været 9 % i 2017 og 2018.


Fakta om affaldsstatistikken:

Affaldsstatistikken fra 2018 indeholder en detaljeret beskrivelse af hvor meget affald, der blev indsamlet i Danmark i perioden 2014-2018, fordelt på affaldstyper, brancher og behandlingsformer.

Alle indsamlere, modtagere, eksportører og importører af affald indberetter årligt til Miljøstyrelsens affaldsdatasystem. Miljøstyrelsens affaldsstatistikker udarbejdes på baggrund af disse indberetninger.


Du kan læse affaldsstatistikken for 2018 ved at trykke hér.

 

 

 

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.