Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Mere om producentansvar for emballage i udvalgte nabolande

26. august 2020
Mere om producentansvar for emballage i udvalgte nabolande
Miljø- og Fødevareministeriet har nu publiceret hovedrapporten og en opsamlingsrapport, som er en del af afrapporteringen i projektet: ”Udvidet nabotjek ifm. implementering af producentansvar for emballage”.

Projektet har undersøgt, hvordan hhv. Tyskland, Sverige, Holland og Belgien har indført producentansvarsordninger for emballage. Foruden hovedrapporten er der udarbejdet en opsamlingsrapport og en Landerapport. Landerapporten blev publiceret af Miljøstyrelsen i januar 2019.

Hovedrapporten bygger på informationer fra landerapporten, men kan læses som en selvstændig rapport. Hovedrapporten beskriver producentansvarsordningerne på tværs af de undersøgte lande og belyser de forskellige elementer i ordningerne i relation til danske forhold.

Landerapporten er relevant ift. et mere detaljeret indblik i de enkelte landes producentansvarsordninger, mens opsamlingsrapporten er relevant for læsere, der ønsker et overblik over de opsamlede erfaringer og læring.

Baggrundsmateriale:

Hovedrapporten findes her på Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside  

Opsamlingsrapporten findes her på Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside

Landerapporten findes her på Miljøstyrelsens hjemmeside, hvor den blev offentliggjort i januar 2019 

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.