Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Mere fokus på efterspørgslen skal bringe EU tættere på CØ

30. marts 2020
Mere fokus på efterspørgslen skal bringe EU tættere på CØ
Ifølge en ny analyse er den nye handlingsplan for cirkulær økonomi et skridt i den rigtige retning, men der er fortsat brug for endnu mere fokus på, hvordan man ændrer efterspørgslen.

Institute for European Environmental Policy, der betegner sig som en bæredygtighedstænketank, har udgivet en analyse, der undersøger den netop lancerede europæiske handlingsplan for cirkulær økonomi. Ifølge den nye analyse tog den første cirkulære handlingsplan primært udgangspunkt i udbudssiden, hvilket har været et godt første skridt på vejen. Men erfaringerne herfra har også vist, at fokus på udbudssiden ikke er nok, hvis man skal opnå en egentlig cirkulær økonomi. Det er altså ikke nok at se på, hvad vi forbruger, men også hvordan vi forbruger, hvor meget og hvorfor. Bortset fra miljømærkninger og frivillige kriterier til offentlige grønne indkøb har efterspørgselsværktøjerne endnu ikke været meget i fokus.

I den nye analyse gennemgås derfor, under fem hovedoverskrifter, en række efterspørgselsrelaterede initiativer fra den nye cirkulære handlingsplan, som blev præsenteret i marts i år. Analysen tager udgangspunkt i de enkelte initiativers potentiale og/eller i hvor høj grad, det bliver adresseret i handlingsplanen. Hovedkonklusionen er, at der er mange initiativer, som bringer unionen på rette vej, men også, at der er en række initiativer, som man bør se nærmere på, hvis missionen om at skabe en europæisk cirkulær økonomi, der arbejder inden for de planetære grænser, skal lykkes.

Positive takter – men der er stadig plads til forbedring

Mere specifikt ser man umiddelbart positivt på de lovgivningsmæssige tiltag omkring produktpolitik – både generelt og mere specifikt inden for visse produktkategorier – samt også det generelle fokus på overvågning, sporbarhed og transparens. Man er imidlertid bl.a. mere bekymret i forhold til de nye initiativer, der skal ”give magten til forbrugeren” gennem eksempelvis øget information om reparérbarhed og holdbarhed samt ”retten til reparation”. Generelt mener man, at der er begrænset evidens for, at øget information er med til at ændre forbrugernes adfærd, idet den primært ser ud til at være drevet af pris og belejlighed. Samtidig påpeger man, at det kan være problematisk at placere ansvaret for et så stort skift, som der kræves, på forbrugerne, samtidig med, at markedet og samfundet generelt opfordrer til øget materielt forbrug.

I analysen sætter man også spørgsmålstegn ved de foreslåede initiativer i forhold til økonomiske incitamenter. Hvis der skal skabes reelle økonomiske incitamenter, skal de produkter og services, der handles på det europæiske marked i langt højere grad, end det for nuværende er tilfældet, afspejle den sande omkostning, herunder bl.a. ved at inkludere miljømæssige eksternaliteter. I den nyligt præsenterede Green Deal står der eksempelvis, at man vil ”skabe en kontekst” for bredt funderede skattereformer, som skal fjerne subsidier til fossile brændsler, flytte beskatning fra arbejde til forurening, samt indregne sociale effekter, men ifølge analysen mangler disse aspekter i den nye CØ-handlingsplan. Det anbefales derfor, at man, i endnu højere grad end det allerede er tilfældet, indfører udvidet producentansvar, inklusive differentierede gebyrer, der skal skabe incitamenter til bedre design.

Anbefalinger til yderligere arbejde

Baseret på ovenstående analyse, bringer tænketanken til slut en række klare anbefalinger i forhold til, hvordan EU kan komme (endnu) videre frem mod den cirkulære økonomi:

  1. Udarbejde klare mål for nedbringelse af unionens miljømæssige fodaftryk i forhold til ressourceforbrug i absolutte termer
  2. Undgå udelukkende at fokusere på borgernes rolle i forhold til at ændre forbrugeradfærd
  3. Skabe incitamenter og støtte – og adressére de tilbageværende barrierer – for at fremme reelt cirkulære og disruptive forretningsmodeller
  4. Fokus på jobeffekter bør suppleres med en anerkendelse af – og midler til at opnå – en mere ligelig balance i forhold til adgang til ressourcer inden for EU
  5. Gøre mere brug af potentialerne for en grøn skattereform

Slutteligt understreger tænketanken, at både nationale, regionale og lokale myndigheder også har en afgørende rolle i forhold til at få den cirkulære omstilling til at lykkes – ikke alle initiativer ligger inden for EU’s rammer. Samtidig opfordres de private markedsledere til at udvise villighed til at innovere, se muligheder og blive front-runners i den kommende og irreversible cirkulære omstilling.

Læs mere

Du kan læse hele analysen “Delivering a circular economy within the planet’s boundaries: An  analysis of the new EU Circular Economy Action Plan” her.

Du kan læse mere om den nyligt præsenterede CØ-handlingsplan i en række nyheder fra DAKOFAs hjemmeside:

Læs mere i vidensbanken

Cirkulær økonomi
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.