Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Mere blød plast skal genanvendes, hvis EU skal nå sit mål

11. marts 2022
Mere blød plast skal genanvendes, hvis EU skal nå sit mål
EUs plaststrategi fra 2018 satte mål om, at al plastemballage, der markedsføres i Unionen, enten kan genbruges eller let kan genanvendes senest i 2030. Europa-Kommissionen forventes at præsentere et forslag til revision af emballagedirektivet, og de væsentlige krav, i juli 2022.

Som optakt til den kommende revision af emballagedirektivet har Euractiv en special report om ”fleksibel” - blød - plastemballage. Blød plast anses for at være svær at genanvende, fordi den ofte består af flere lag, som ideelt set bør adskilles, inden den genanvendes. Ellers har materialet en lav værdi. Det betyder ifølge brancheorganisationen EXPRA at der bl.a. skal samles mere plastemballage ind, at hele infrastrukturen til genanvendelse af plast skal opskaleres og at variationen i emballager skal reduceres – der skal ske en standardisering af den bløde emballage.

Europa-Kommissionen er netop ved at se på muligheden for at harmonisere indsamlingen af affald i Europa. Det vil give større volumen og dermed incitament til at udvikle teknologier.

Europa-Kommissionen forventes at præsentere et forslag til revision af emballagedirektivet, og de væsentlige krav, i juli 2022.

Blød plastemballage tegner sig for 44 pct. af det samlede post-consumer emballageaffald i EU, og emballerer 66 pct. af de samlede produktmængder, jf. Flexible Packaging Initiative. Initiativet er taget af de fem virksomheder Mars, Mondelēz International, Nestlé, PepsiCo and Unilever, der støtter en cirkulær økonomi for blød plastemballage bygget på principperne om ressourceeffektivitet, forebyggelse af spild og forurening samt reduktion af emballagens samlede miljøbelastning.

Silviu Popovici, CEO, PepsiCo Europe, udtaler at ”Vi ønsker, at fleksibel emballage følger plastflaskernes cirkulære vej – hvor vi ser høje genanvendelsesprocenter, og vi kan bruge op til 100 % genanvendt indhold. Men vi har brug for de rette betingelser for at komme dertil: Udbredt indsamling, høje genanvendelsesmål, forbud mod deponi og et minimum af forbrænding. Dette kombineret med investeringer i at opgradere sortering og genbrug i Europa skulle bringe os til en cirkulær økonomi og et skridt tættere på en verden, hvor emballage aldrig bliver til affald.”

Både Mars og Nestlé er i gang med at re-designe deres emballage for at nå deres mål om at den er 100 pct. genanvendelig eller genbrugelig i 2025. PepsiCo Europe re-designer deres chips poser, så de i højere grad er fremstillet med en enkelt type plast.

CEFLEX, et konsortium af aktører indenfor fleksibel emballage, har udarbejdet retningslinjer for emballagedesign. Det er et trafiklyssystem for at hjælpe producenter med at forstå, om en bestemt type emballage er kompatibel eller ej med mekanisk genanvendelse. 

I 2019 blev 41 pct. af plastemballagen genanvendt i EU27, mens det var 36 pct. i Danmark.

Læs mere i vidensbanken

Plast
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.