Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Mere affald i vejkanterne

19. maj 2021
Mere affald i vejkanterne
Transportministeren bekræfter, at der tillades mere affald i naturen omkring statsvejene end tidligere.

Transportudvalget har i brev af 26. april 2021 stillet Transportminister Benny Engelbrecht følgende spørgsmål stillet efter ønske fra Morten Messerschmidt (DF).

”Siden serviceniveauet på landets statsveje blev reduceret pr. 1. januar 2018, er der kommet mere skrald og affald i vejkanten på disse veje. Vil ministeren på den baggrund oplyse, hvilke initiativer ministeren vil tage for at reducere mængden af affald på landets statsveje?”

Ministerens svar

”Jeg er enig i, at vi skal undgå affald i naturen, og at alt for meget affald ender i vejkanterne. Vi ved, at affald i naturen er et stort problem for jordens økosystemer, og at efterladt affald langs vejene koster millioner om året i opsamling og renhold.

Der arbejdes på at begrænse omfanget af affald langs vejene på flere fronter.

Således var Vejdirektoratet og jeg tidligere på året med til at starte en landsdækkende kampagne, bl.a. med sloganet ”Tak for ingenting... i vejkanten”, som skal få danskerne til at holde op med at smide affald i naturen, i havene eller langs vejene. Kampagnen er ikke nok i sig selv, men den indgår som en del af ”det lange seje træk,” som det kræver at ændre trafikanternes adfærd. Og det er vores forhåbning, at budskabet i længden vil være med til at begrænse henkastning af affald langs vejkanterne.

I alt opsamler Vejdirektoratets entreprenører omkring 700 tons affald fra rabatter og vejkanter hvert eneste år. Så der gøres faktisk en betydelig indsats for at holde naturen langs vejene ren.

Kampagneindsatsen ligger i forlængelse af Vejdirektoratets forpligtelse til renholdelse af vejarealet langs statsveje. Her er niveauet for renhold politisk afstemt og udføres ud fra de tildelte bevillinger til området. Jeg kan oplyse, at der på strækninger uden for byer tillades mere affald end tidligere, førend Vejdirektoratet fjerner det.

Baggrunden er, at det har været nødvendigt at nedjustere serviceniveauet på disse strækninger for at få balance i økonomien. I 2016 blev der gennemført en budgetanalyse af Vejdirektoratets drift og vedligehold for at sikre midler til f.eks. vedligehold af asfaltbelægninger og bygværker. I analysen blev der forudsat et lavere serviceniveau på en række driftsopgaver, herunder eksempelvis på renhold langs ikke-bynære vejstrækninger.

På baggrund af analysen blev det besluttet at ændre Vejdirektoratets bevilling til drift og vedligeholdelse på finansloven. Det har medført, at Vejdirektoratet fra nytår 2018 indførte et nyt og lavere renholdelsesniveau i rabatten på veje uden for byer, mens det hidtidige niveau ved byer og på rastepladser – altså de mest menneskenære områder – blev opretholdt. Affaldet opsamles således stadigt systematisk, men til et lavere renholdelsesniveau på veje udenfor byer.”


Du kan læse spørgsmål og svar i sin helhed ved at trykke hér.

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.