Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Mængden af marin mikroplast skønnes at blive fordoblet frem til 2050

10. februar 2022
Mængden af marin mikroplast skønnes at blive fordoblet frem til 2050

Verdensnaturfonden, WWF, har fået Alfred Wegener Institute Helmholtz Center for Polar og Havforskning til at gennemgå mere end 2500 undersøgelser om omfanget af plastforurening og dens påvirkning på havets arter og økosystemer.

Rapporten konkluderer, at koncentrationer over et tærskelniveau på 1,21 x 105 stykker mikroplast per kubikmeter nu blevet estimeret i flere regioner rundt om i verden. Denne tærskel, der skulle mindske betydelige miljømæssige risici, er blevet overskredet i visse forureningshotspots som Middelhavet, Østkina og Det Gule Hav og den arktiske havis.

På trods af usikkerheder om de faktiske estimater, så skønnes det, at mellem 86-150 millioner ton plast er akkumuleret i havene, og det skønnes, at den mængde vil stige med en stigende rate fremover. I 2010 blev det anslået, at 4,8 til 12,7 million ton plastaffald blev ledt ud til havet fra land, mens en nyere undersøgelse tyder på, at 19 til 23 million ton blev ledt ud i vandvejene i 2016.

Selv hvis al plastforurening kunne ophøre i dag, vil nedbrydningsprocessen betyde, at mængden af mikroplast i havene og på strandene vil mere end fordobles mellem 2020 og 2050. Engangsplast skønnes at udgøre 60-95 pct. af den globale forurening med marin mikroplast.

Baseret på den første database over flydende makroaffald fra floder i Europa, er det estimeret, at der årligt frigives mellem 307 og 925 millioner affaldsgenstande til havet. Plastfraktionen udgjorde 82 pct. af det observerede affald, hovedsageligt fragmenter og engangsartikler (dvs. flasker, emballage og poser).

WWF-rapporten indeholder en tankevækkende figur om, hvad mikroplast er. Ét hår på en tandbørste er 0,2 mm bredt. Til sammenligning definerer WWF mikroplast som værende mellem 0,0001 til 5 mm, og nanoplast som værende mindre end 0,0001 mm.

Læs mere

WWF rapport, Impacts of plastic pollution in the oceans on marine species, biodiversity and ecosystems

Floating macrolitter leaked from Europe into the ocean

Predicted growth in plastic waste exceeds efforts to mitigate plastic pollution

Læs mere i vidensbanken

Plast
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.