Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Lovforslag om visse forbud vedr. bæreposer og tynde plastposer i høring.

30. august 2019
Lovforslag om visse forbud vedr. bæreposer og tynde plastposer i høring.

Der foreslås et forbud mod gratis udlevering af bæreposer, uanset materiale og størrelse, samt forbud mod udlevering af tynde plastikbærepose, de såkaldte knitreposer. Høringsfristen er 26. september.

Miljø- og Fødevareministeriet har sendt et lovforslag i høring, hvor formålet med ændringerne er at nedsætte forbruget af bæreposer, især engangsbæreposer af plast. Bæreposer kan også være uden hank.

Forbuddet mod udlevering af tynde plastikbærepose gælder poser under 30 mikrometer (μm), men de meget tynde og lette plastikbæreposer under 15 mikrometer uden hank foreslås undtaget forbuddet. Disse meget tynde plastikbæreposer er nødvendige til fødevarer af hensyn til hygiejne og forebyggelse af madspild. Salgssteder for varer eller produkter kan således udlevere disse bæreposer uden hank, til trods for at de kan betegnes som engangsplastikbæreposer.

Udlevering af bæreposer på salgsstedet er omfattet

Bæreposer omfattet af lovforslaget er bæreposer med og uden hank, der udleveres til forbrugere på salgssteder for varer eller produkter. Bæreposerne kan være i alle materialer og størrelser. Som følge af at forbuddet rummer bæreposer med og uden hank, med undtagelse af de helt tynde plastikbæreposer under 15 mikrometer, vil almindelige affaldsposer, fryseposer, hundeposer og øvrige rulleposer som udgangspunkt ikke være omfattet af bestemmelsernes anvendelsesområde. Dog vil disse poser være omfattet af bestemmelsernes anvendelsesområde, hvis de udleveres enkeltvis som en bærepose på salgssteder for varer eller produkter. Det afgørende er dermed ikke plastikposens art, men derimod under hvilke omstændigheder posen udleveres og med hvilket formål den udleveres.

Hvad er salgssted og udlevering?

I nærværende lovforslag forstås udlevering som den fysiske overdragelse på salgsstedet til forbrugeren, dvs. det omfatter bæreposer, der ikke er selvstændigt emballeret som en vare, men som er egnet til direkte at emballere forbrugerens varer eller produkter. Forbuddet omfatter også den situation, hvor forbrugeren ønsker at få udleveret en tynd plastikbærepose uden i øvrigt at købe varer. Forbud mod udlevering af bæreposer omfatter ikke de almindelige fryseposer, affaldsposer m.v., idet disse poser ikke udleveres som en emballage til at bære varer i. Det fremsatte lovforslag definerer begrebet salgssteder for varer eller produkter i overensstemmelse med forbrugeraftaleloven. Det betyder, at biblioteker, messer og lignende vil alene være omfattet, såfremt der forekommer salg.

Højere minimumspriser og afgifter for bæreposer på vej?

Endvidere indeholder lovforslaget hjemmel til fastsættelse af minimumspris for bæreposer m.v. Regeringen arbejder også for at få indført en højere afgift på bæreposer som del af den kommende finanslov, men dette har ikke noget med denne høring at gøre.

Lovforslaget hedder "Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om afgift af visse emballager, poser, engangsservice og pvc-folier (Forbud mod gratis udlevering af bæreposer og forbud mod udlevering af tynde plastikbæreposer)". 

Høringssvar skal være Miljø- og Fødevareministeriet i hænde senest den 26. september 2019

Find høringsbrev og lovforslaget med bemærkninger på høringsportalen her    

Læs mere i vidensbanken

Plast
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.