Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Livscyklusvurdering af alternative råvarer til plastproduktion

30. september 2022
Livscyklusvurdering af alternative råvarer til plastproduktion
Ny LCA metode til vurdering af plastprodukter, "Plastics LCA-metoden"

I 2021 offentliggjorde EU's forskningsenhed, Joint Research Centre (JRC), en LCA-baseret metode til at evaluere de potentielle miljøpåvirkninger af plastprodukter fra forskellige råmaterialer, samtidig med at der tages højde for mulige forskelle i bionedbrydelighedsegenskaberne for de resulterende materialer.

Det overordnede formål var at muliggøre så vidt muligt reproducerbare, konsistente, robuste og verificerbare LCA-studier af plastprodukter. Det overordnede regelsæt definerer en struktureret og omfattende metodisk ramme, der omtales som "Plastics LCA-metoden". Mens fokus især er på plastprodukter, der er afhængige af forskellige råmaterialer (dvs. fossile ressourcer, plastaffald, biomasse og CO2), gælder metoden også for produkter med forskellige bionedbrydelige egenskaber (f.eks. komposterbar plast), uanset hvilket råmateriale, der anvendes til produktionen.

Plastics LCA-metoden er i overensstemmelse med den generelle struktur og modelleringsregler for Product Environmental Footprint (PEF)-metoden. PEF-metoden skal sikre ensartede metoder i EU landene og de harmoniserede regler skal hjælpe virksomheder, der arbejder på at reducere miljøpåvirkningerne fra deres produkter og ønsker at markedsføre deres grønne produkter.

Nu har Joint Research Centre udført casestudier af tre plastprodukter for at teste og demonstrere anvendeligheden af metoden og evaluere pålideligheden af leverede resultater. Den samlede konklusion er, at Plastics LCA-metoden lever op til formålet og er anvendelig på produkter, der repræsenterer de mest almindelige produkter af plast (emballage, byggeri og konstruktion, landbrug osv.). Anvendelse af metoden kræver et vist niveau af viden inden for LCA og miljøvurdering generelt.

I hvert casestudie blev en række produktscenarier analyseret, hvori der indgik konventionelle og alternative råmaterialer og/eller polymerer til det undersøgte plastprodukt. Det er drikkeflasker, landbrugs mulching film/folie og isoleringsplader til bygninger.

I rapporten fra 2022 har JRC også identificeret en række områder, hvor metoden kan blive forbedret. 

Læs mere
Life Cycle Assessment (LCA) of alternative feedstocks for plastics production. Part 1, the Plastics LCA method (2021, 309 s.)
Life Cycle Assessment (LCA) of alternative feedstocks for plastics production. Part 2, Illustrative case studies (2022, 352 s.)
Miljøstyrelsen - Produkters miljømæssige fodaftryk (PEF)

Læs mere i vidensbanken

LCAPlast
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.