Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Langt de fleste finder genanvendelse ”ekstremt vigtigt”

24. november 2021
Langt de fleste finder genanvendelse ”ekstremt vigtigt”

World Economic Forum har netop gennemført et omfattende studie, der, baseret på svar fra mere end 11.500 respondenter fra hele verden, gransker respondenternes holdning til klimaforandringer og bæredygtighed, herunder også affaldssortering og genanvendelse.

Helt overordnet viser den nye undersøgelse, at hele 84% af de adspurgte vurderer, at det er ”ekstremt vigtigt eller meget vigtigt” at genanvende, når det er muligt (andelen af respondenter, der svarede dette var 85% i Vesteuropa, mens den er helt oppe på 93% i Latinamerika). Respondenterne vurderede imidlertid også, at der er barrierer, der skal fjernes, førend genanvendelsen kan øges. I regioner som Nordamerika og Vesteuropa var der en betydelig andel af respondenter, der vurderede det for værende ”besværligt” at sortere sit affald, mens op til en fjerdelel af borgerne (afhængig af region) ikke har tillid til det kommunale affaldshåndteringssystem (denne barriere er i øvrigt steget i Vesteuropa siden sidste måling). I modsætning hertil er den største barriere i det globale syd, at man ikke ved, om der overhovedet findes en lokal ordning, og i så fald om, hvordan man bidrager til den. Samlet set er den største barriere imidlertid fortsat, at der simpelthen mangler indsamlingsordninger, der kan gøre genanvendelse mulig.

Positivt syn på forskellige affaldsminimerende strategier

På tværs af alle regioner, var respondenterne også enige om, at de ville være mere tilbøjelige til at anvende genbrugsemballage, hvis det kunne garantere dem, at det ville reducere skade på miljøet. Dette blev også identificeret som den mest acceperede zero-waste strategi. Mere end halvdelen finder det imidlertid også attraktivt at undgå produkter, som er svære at genanvende samt at have mulighed for at reparere produkter, når der er behov for det. Endelig ser 35% af de Vesteuropæiske respondenter et reduceret forbrug som værende en attraktiv zero-waste strategi.

Mere bredt, i forhold til respondenternes generelle perspektiv på klimaforandringer, viste undersøgelsen, at Vesteuropæere i højere grad er pessimistiske i forhold til fremskridtene med at reducere klimagasudledningerne end man eksempelvis er i Asien. Omtrent 4 ud af 5 Vesteuropæere tror på, at klimaforandringerne er menneskeskabte og knap 60% betragter sig selv for personligt ansvarlig for at adressere klimaforandringerne.

Den omfattende undersøgelse blev gennemført i august og september måned i år og 70% af respondenterne var almindelige borgere/forbugere mens de 30% var virksomhedsrepræsentanter.

Læs mere

Du kan finde disse resultater samt mange andre i rapporten “The Climate Progress Survey: Business & Consumer Worries & Hopes – A Global Study of Public Opinion” ved at klikke her.

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.