Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Forslag om Landfill Mining i deponeringsdirektivet

27. marts 2017
Forslag om Landfill Mining i deponeringsdirektivet

Den 14. marts 2017 vedtog Europa-Parlamentet en række ændringsforslag til Europa-Kommissionens CØ-pakke. Dette omfatter et forslag til ændring af de såkaldte ”affaldsdirektiver”, herunder også deponeringsdirektivet. I den forbindelse lægger Parlamentets udspil op til, at Landfill Mining inkluderes i direktivet.

Deponeringsdirektivet afspejler, som det er udformet i dag, forudsætningen om, at når affald deponeres, så er det med endegyldig bortskaffelse for øje. Der er derfor heller ingen eksplicitte regler for Landfill Mining i EU-lovgivningen, og det kan medfører betydelige udfordringer og usikkerheder for private aktører, som ønsker at udforske muligheder og gevinster ved Landfill Mining. 

Parlamentet har tilføjet følgende paragraf om Landfill Mining i Artikel 5:

“The Commission shall further examine the feasibility of proposing a regulatory framework for enhanced landfill mining so as to permit the retrieval of secondary raw materials that are present in existing landfills. By 31 December 2025 Member States shall map existing landfills and indicate their potential for enhanced landfill mining and share information.”

Der er flere grunde til, at landfill mining i disse år er i fokus både i udlandet og i Danmark. De væsentligste grunde er:

  • De senere års fokus på bedre udnyttelse af ressourceværdier i affald har medført, at opmærksomheden også er rettet mod de værdier, der måtte gemme sig i affald, som gennem årerne er deponeret
  • Usikkerhed omkring hvor langt ud i fremtiden efterbehandling skal fortsætte. Såfremt efterbehandlingen ikke kan høre op på det forventede tidspunkt, kan det føre til, at ejerne skal rejse betydelige pengebeløb for at kunne fortsætte efterbehandlingen
  • Behovet for deponeringskapacitet – både frigørelse af gamle enheder og forlængelse af levetid på igangværende enheder
  • Frigørelse af attraktive grunde, som vil kunne udlægges til andre formål

Landfill mining er også i Danmark et varmt emne, og DAKOFA holder derfor d. 17. maj 2017 et seminar om emnet – Er lossepladserne og deponierne fremtidens guldminerSe en nærmere beskrivelse her hvor også tilmelding er mulig

Læs mere om

Deponering
Del denne side