Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Landbrugsjord er hovedmodtager af have-/parkaffald

04. marts 2022
Landbrugsjord er hovedmodtager af have-/parkaffald
Et nyt miljøprojekt fra Miljøstyrelsen viser, at mere end halvdelen af det danske have-/parkaffald i dag anvendes direkte på landbrugsjord, mens de lidt større, træagtige dele anvendes til energiproduktion på forbrændingsanlæg. Cirka 20 % af det danske have-/parkaffald komposteres og anvendes i haver, grønne områder mv.

Miljøstyrelsen er i gang med at analysere mulighederne for at iværksætte tiltag, som kan medvirke til at opnå minimum 20 % reduktion af drivhusgasudledningerne fra have-/parkaffald. Dette arbejde udføres af COWI for styrelsen i form af et projekt opdelt i tre arbejdspakker: 1) Markedsundersøgelse af haveaffald, 2) Teknisk rapport for kompostering, råkompost og haveaffald i Danmark, samt 3) Markedsundersøgelse af alternative teknologier.

Del 1 med en markedskortlægning er nu offentliggjort. Den viser, at der indsamles ca. 1 mio. tons have-parkaffald om året i Danmark, og at godt ¾ er fra private husholdninger og resten fra erhverv.

Generelt neddeles have-parkaffaldet og sorteres over et 30-40 mm sold, og de grove dele sælges som biobrændsel. 20-25% af det danske have-/parkaffald sælges som biobrændsel med priser på 100 - 250 kr./ton.

Finstoffet udbringes på landbrugsjord eller komposteres. Det angives, at omkring 75 % af finstoffet kommer på landbrugsjord og 25 % komposteres – det svarer til at knap 60 % af det modtagne have-parkaffald kommer på landbrugsjord og knap 20 % komposteres. Landmanden modtages typisk finstoffet uden beregning og i enkelte tilfælde får landmanden også en betaling for at modtage det. Komposten afhændes enten uden betaling eller sælges for priser på op til 100 kr./ton og anvendes i haver, grønne områder, til jordblanding mv.

Der er stor variation i behandlingen af have-/parkaffaldet på de forskellige komposteringsanlæg, herunder med hensyn til antal vendinger under komposteringen – fra ingen vendinger men mere typisk omkring 3 vendinger i løbet af komposteringen (Red.: vendinger er med til at sikre en god omsætning og færre iltfrie zoner, og at mest muligt af affaldet udsættes for høje temperaturer for at dræbe ukrudt og evt. plantesygdomme).

Miljøstyrelsens rapport "Reduktion af klimagasser fra behandling af haveaffald. Del 1: Markedskortlægning", Miljøprojekt 2198 fra februar 2022, kan hentes her

Evt. supplerende information om emnet kan bl.a. findes her:

Oplæg fra DAKOFAs webinar ”Have- og parkaffald - hvordan skal klimaaftrykket håndteres?” den 17. marts 2021 – se her 

DAKOFAs nyhed ”Træflis fra have-/parkaffald som brændsel – nyt forslag til standard” fra den 10. juli 2019 – se her 

 

 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.