Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Kvalitet og gennemsigtighed i offentlige udbud

08. oktober 2018
Kvalitet og gennemsigtighed i offentlige udbud
Ringbind

I en pressemeddelelse udsendt 5. oktober 2018 fra Erhvervsministeriet fremgår det, at Erhvervsminister Rasmus Jarlov har til hensigt at gennemføre to ændringer i udbudsloven, der har til formål at skabe mere gennemsigtighed om, hvad ordregivere lægger vægt på, og vurderingen af kvalitetsdimensionen i store, komplekse udbud skal styrkes.

Med lovforslaget foreslås der indført et lovkrav om et såkaldt ”to-kuvert system” i de største udbud af bygge- og anlægsprojekter. Det vil ifølge ministeriet indebære, at vurderingen af kvaliteten skal være uafhængig af prisen på de indkomne tilbud. Derudover foreslås loven ændret, så ordregivere forpligtes til at offentliggøre alle dele af evalueringsmodellen. Det vil skabe gennemsigtighed for tilbudsgivere, inden de deltager i konkurrencen om de offentlige opgaver.

Ifølge meddelelsen sker dette blandt andet efter, at erhvervsminister Rasmus Jarlov ultimo september holdt et dialogmøde med erhvervsrepræsentanter samt repræsentanter for de offentlige ordregivere.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov citeres i pressemeddelelsen for følgende udtalelse:

”Vi skal have mere gennemsigtighed om evaluering af tilbud på offentlige opgaver. Og endelig ønsker jeg at sætte fokus på fokus på kvalitet, når vi skal finde de aktører, der skal gennemføre de store offentlige byggerier. Det er et ønske hos både ordre- og tilbudsgivere. På baggrund af et udbytterigt dialogmøde lægger jeg derfor op til nogle ændringer i udbudsloven.

Ifølge pressemeddelelsen burde forslaget have været sendt ud den 5. oktober, men dette er desværre endnu ikke tilgængeligt. DAKOFA vil linke til høringen, så snart den er tilgængelig på høringsportalen.

DAKOFA afholder en konference den 30. oktober 2018 om samarbejde i affaldssektoren, hvor bl.a. de nye udbudsregler vil blive gennemgået og debatteret. Du kan se programmet her, hvor det også er muligt at tilmelde sig

 Lovforslaget forventes fremsat for Folketinget inden udgangen af 2018.

Tags

Udbud
Del denne side