Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Kvalitet og genanvendelsesandele for emballageaffald og ikke-emballage

17. februar 2021
Kvalitet og genanvendelsesandele for emballageaffald og ikke-emballage
Miljøstyrelsen har offentliggjort Miljøprojekt 2156, der har haft til formål at undersøge om der i en allerede sammenblandet affaldsstrøm af emballageaffald og øvrigt affald, er forskel på de andele, der går til endelig genanvendelse for hhv. emballageaffald og øvrigt affald.

Det er identificeret, at sammenblanding af emballage og ikke-emballage sker i indsamlingsledet forud for sortering og oparbejdning. Sammenblanding sker derimod ikke hos modtageanlæggene, da dette medfører ekstra sorteringsomkostninger. Det affald modtageanlæggene modtager vil også typisk have forskellige kvaliteter afhængig af kilder, indsamlingsmetoder, indsamlingseffektivitet etc. hvilket også angives som begrundelse for at modtageanlæggene som udgangspunkt ikke sammenblander, da det vil betyde at kvaliteten af de sammenblandede fraktioner bliver ringere.

Som bekendt skal genanvendelse af emballage ifølge emballagedirektivet fra maj 2018 opgøres ved det punkt, hvor affaldet går ind i den endelige genanvendelsesoperation. Medlemslandenes skal ydermere indrapportere genanvendelsen af emballageaffald særskilt fra øvrigt affald, selv hvis disse behandles samlet, hvorfor dette er en udfordring i de tilfælde, hvor emballage og ikke-emballage er sammenblandet.

Formålet med miljøprojektet har derfor været at redegøre for, om der er forskel på de andele, der går til endelig genanvendelse for hhv. emballageaffald og ikke-emballageaffald i det tilfælde, hvor affaldet modtages sammenblandet. Det har også været et formål at estimere forskellen i andelene af emballage og ikke-emballage, der bliver endelig genanvendt. Det fremgår dog, at dette ikke været muligt for projektholdet, da denne data ikke er tilgængelig, hvilket skyldes, at emballage og ikke-emballage afleveres sammenblandet til modtageanlæggene og derfor behandles samlet, eller i andre tilfælde i praksis kun udgøres af enten emballage eller ikke-emballage.

Alligevel konstaterer projektgruppen, at når man spørger ind til, hvad virksomhederne ønsker at modtage og kan genanvende, samt hvad der frasorteres som rejekt, er der alligevel indikationer på, at der teknisk er forskel på genanvendeligheden af emballager og ikke-emballager. Denne forskel kan skyldes tekniske forskelle i selve den kemiske sammensætning af emballager og ikke-emballager (som i tilfældet glas og plastik, og til dels også papir- og papaffald, hvor visse ikke-emballageprodukter kan være behandlet med kemiske stoffer for at opnå bestemte egenskaber).

Læs mere

Du kan læse hele projektet her på Miljøstyrelsens hjemmeside

 

 

 

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.