Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Kursus: Bygge- og anlægsaffald (udsolgt)

Bygge- og anlægsaffald (udsolgt)

Da der har været meget stor efterspørgsel på DAKOFAs kursus om bygge- og anlægsaffald (afholdes november 2014), er vi meget glade for nu at kunne udbyde et tilsvarende kursus. Denne gang afholdes kurset d. 22. januar 2015 i Ingeniørhuset i København.

Udsolgt

Kurset har været udbudt til de personer, som har stået på venteliste til d. 19. november. Alle pladser er udsolgt, og der er lukket for tilmeldinger. Vi vil overveje, om der er grundlag for at afholde endnu et kursus i foråret 2015. Hvis du er interesseret i eventuelt at deltage i et nyt kursus, kan du sende en mail til jbh@dakofa.dkHvis vi beslutter at udbyde endnu et kursus om bygge- og anlægsaffald, vil du få direkte besked.

Målgruppe:
Dette kursus retter sig mod alle i såvel kommuner som i kommunale forsynings-/affaldsselskaber, der til daglig varetager opgaver i forbindelse med anmeldelse af bygge- og anlægsaffald, miljøscreening og –kortlægning samt kontrol og tilsyn.

Formål:
Deltagere på kurset vil få et godt overblik over de administrative styringsmidler og lovgivningsmæssige rammer for bygge- og anlægsaffald samt et kendskab til de juridiske håndtag, der kan gøres brug af i forhold til at træffe afgørelser, som er både teknisk og juridisk holdbare.

Efter kurset vil deltagerne være i stand til at stille de relevante spørgsmål til bygherre, rådgivere og entreprenører om udsortering af problematiske stoffer og materialer, og om kildesortering ved selektiv nedrivning med henblik på størst mulig genanvendelse.

Deltagerne vil endvidere opnå en generel forståelse af, at en målrettet indsats inden og under nedrivning er en forudsætning for kvalitet i genanvendelse af ressourcer fra bygge- og anlægsaffald.

Kurset vil gennem eksempler stille skarpt på nogle af de forhold, der erfaringsmæssigt rummer de største udfordringer.

Undervisere:
Henriette Soja, Horten
Niels Trap, Golder Associates
Erik K. Lauritzen, Lauritzen Advising

Koordinator:
Jette Bjerre Hansen, DAKOFA

Kurset vil blive gennemført med minimum 15 deltagere og maksimum 30 deltagere.