Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Kun 8,6 pct. af verdens materialeforbrug er fra genbrug eller genanvendelse

19. januar 2022
Kun 8,6 pct. af verdens materialeforbrug er fra genbrug eller genanvendelse

Non-profit organisationen Circle Economy har udgivet deres årlige rapport, Circularity Gap Report 2022

I 2021 blev der brugt ikke mindre end 101,4 milliarder ton jomfruelige råmaterialer til produktion af varer, tjenesteydelser, energi og transport. Det er en stigning i forhold til året før, hvor forbruget var 100 milliarder ton. Andelen af materialer der bliver genbrugt eller genanvendt er den samme som den har været siden 2020 – 8,6 pct. I 2018 rapporten var det 9,1 pct.

Vi er stadig meget lineær i vores produktions- og forbrugsmønstre, og på de seks år mellem COP21 i Paris i 2015 og COP26 i Glasgow i 2021, forbrugte verden en halv billion ton jomfruelige råmaterialer (500.000.000.000 ton!). Hvis politikere og virksomheder ikke gør en indsats for at reducere materialeforbruget, viser fremskrivningen, at det vil være 170-184 milliarder ton om året i 2050.

Det kræver både ny teknologi og en adfærd der er mindre ressourcekrævende – tilstrækkelighed er det nye ord.

Rapporten indeholder et roadmap med 21 løsninger, der kan reducere ressourceforbruget med 28 pct. og drivhusgasemissionerne med 39 pct., så verden kan bringes i retning af at holde temperaturstigningen på under 1,5 grader celsius, som var en del af Parisaftalen.

Løsningerne er særligt indenfor bolig, fødevarer og mobilitet. Indenfor bolig vurderes det fx, at hvis man reducerer antallet af boligkvadratmeter, kan man reducere materialeforbruget med 8,38 milliard ton og emissionerne af drivhusgasser med 3,16 milliarder ton. En anden løsning er at vælge mere bæredygtige løsninger som fx grønne tage, flere passive huse og egenproduktion af fornybar energi. Det vil give en besparelse i ressourceforbruget på 6,47 milliarder ton og godt 3 milliarder ton drivhusgasser.

Circle Economy har udgivet en årlig Circularity Gap Rapport siden 2018. Rapporten for 2022 kan hentes her.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.