Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Kun 10 kommuner er klar til tiden

08. september 2021
Kun 10 kommuner er klar til tiden
En aktindsigt Ingeniøren har søgt hos Miljøstyrelsen viser, at 88 ud af landets 98 kommuner har søgt om dispensation til at udskyde implementeringen af de nye sorteringsregler, som fremgår af affaldsbekendtgørelsen.

6 kommuner er ikke kommet i gang med nogen af fraktionerne og har søgt dispensation for samtlige af de 8 fraktioner, der kan søges om: Mad- og drikkekartoner, madaffald, farligt affald, pap, plast, papir, metal og glas. De sidste to af de 10 fraktioner, restaffald og tekstiler, kan der ikke søges om dispensation for.

Herudover har 32 kommer søgt om dispensation for mindst halvdelen af de affaldstyper, de efter planen skulle have indsamlet fra 1/7 2021.

Af en vejledende udtalelse fra Miljøministeriet fremgår det, at da affaldsbekendtgørelsen kom i høring sidste år, tilkendegav omkring halvdelen af kommunerne efterfølgende, at der ville være vanskeligheder med at efterkomme tidsfristen. 

Ud af de 88 kommuner, der har søgt dispensation, har 74 indtil videre fået den. De resterende er under behandling. Dispensationerne varierer i tid, men langt hovedparten af kommunerne har fået en ny frist frem til 31/12 2022.

Miljøminister Lea Wermelin (S) erkender, at den nye affaldsbekendtgørelse har haft en svær start. Hun udtaler således til Ingeniøren:

"Jeg tror egentlig, at affaldssortering er et godt eksempel på implementering, som er svær. Men betyder det, at vi ikke skal gøre det? Nej. Betyder det, at det hele er gået galt, fordi en række kommuner har haft behov for at få dispensation? Nej. Betyder det, at vi skal give os på vores klima- og miljømål? Nej, dem skal vi stadig nå. Men vi har indgået en meget ambitiøs affaldsaftale, som også er en svær aftale at få til at virke ude i alle 98 kommuner."

Du kan læse hele artiklen om kommunernes dispensationer bragt i WasteTech den 31/8 2021 ved at trykke hér.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.