Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Krav om genanvendt indhold i plastemballage på 25-50 pct. i 2030

11. november 2022
Krav om genanvendt indhold i plastemballage på 25-50 pct. i 2030
Et udkast til det reviderede emballagedirektiv indeholder bl.a. mål for genanvendt indhold i emballager og kvantitative mål for reduktion af emballage per indbygger

Kommissionens forslag til revision af emballage- og emballageaffaldsdirektivet forventes at have tre hovedmål: reducere den nuværende produktion af emballageaffald, fremme omkostningseffektive principper for cirkulær økonomi på tværs af industrien og øge brugen af ​​genanvendte materialer i emballage.

Issue Tracker har har set et udkast til det kommende, reviderede emballagedirektiv den 19. oktober 2022. Nedenfor følger en gennemgang af udvalgte dele heraf:

Affaldsforebyggelse: hver medlemsstat skal reducere deres produktion af emballageaffald pr. indbygger fra 2018, som registreret af Kommissionen, med:

  • 5 % inden 2030
  • 10 % inden 2035 og
  • 15 % i 2045.

Genanvendt indhold af plast i emballage: Der lægges blandt andet op til, at indholdet af genanvendt plast skal ligge på følgende niveauer fra 2030 til 2040:

  • 25 % for kontaktfølsom plastemballage
  • 50 % for drikkevareflasker i plast til engangsbrug
  • 45 % for al anden plastemballage.

Fra 2040 vil niveauerne være:

  • 50 % for kontaktfølsom plastemballage
  • 65 % for drikkevareflasker i plast til engangsbrug
  • 65 % for al anden plastemballage.

Der etableres en række mærkningskrav af emballager, som producenterne skal følge: et er om sammensætningen af emballagen og et andet er en QR kode, der beskriver emballagens genbrugelighed. De to mærkninger skal være gennemført hhv. 24 og 48 måneder efter at direktivet træder i kraft. 

Der oprettes et obligatorisk emballageproducentregister for at gøre det muligt at overvåge, om kravene er overholdt i hele EU.

Pant og retursystemer skal implementeres af medlemsstaterne inden 2028. Medlemsstaterne vil blive forpligtet til for at lette genbrug af ​​emballage, fx via økonomiske incitamenter.

Europa-Kommissionen forventes at præsentere det endelige forslag den 30. november 2022. Forslaget vil sandsynligvis blive ledsaget af dens konsekvensanalyse og understøttende undersøgelse. Når forslaget er fremlagt, vil det blive sendt til Europa-Parlamentet og Rådet til behandling

Kom og deltag, når DAKOFA holder hybrid-seminar om Revisionen af emballage- og emballagedirektivet – de første reaktioner på forslaget den 13. december. 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.