Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Webinar: Krav om direkte genbrug på genbrugspladserne

Krav om direkte genbrug på genbrugspladserne
Flere kommuner har allerede i dag et område på genbrugspladsen, hvor borgerne kan stille ting til direkte genbrug. I følge den politiske aftale af 16. juni 2020 om en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi vil genbrugspladserne fortsat være et centralt led i bestræbelserne på at sikre så meget genbrug og genanvendelse som muligt.

Derfor forpligtes alle kommunale genbrugspladser til at stille et sådant område, container el. lign. til rådighed, hvor borgerne kan aflevere genstande til direkte genbrug.

Det fremgår såvel af den politiske aftale som i udkast til ”Handlingsplan for cirkulær økonomi” (national plan for forebyggelse og håndtering af affald 2020-2032), at de afleverede genstande først skal gøres tilgængelige for private aktører, herunder frivillige organisationer og borgere. De genstande, som ikke afsættes, må kommunerne afsætte i kommunale genbrugsbutikker eller til socioøkonomiske virksomheder. Kommunerne forpligtes til at inddrage de frivillige organisationer i den lokale, kommunale udmøntning af initiativet.

På dette webinar ser vi nærmere på de nye regler for genbrug på genbrugspladserne og dykker ned i, hvordan disse kan udmøntes i virkeligheden, herunder hvad angår samspillet med de private og velgørende organisationer.

OBS: Det er som følge af corona-forholdsregler kun muligt at deltage i arrangementet online via Zoom/YouTube. Link til arrangementet vil blive sendt ud 1-3 hverdage inden arrangementet i en separat email. Youtubelink fremsendes ca. 30 minutter før starten på arrangementet. 1-2 dage efter arrangementet fremsendes et andet Youtubelink, hvor det er muligt at se/gense arrangementet i en periode på 14 dage.

Program

12:30-12:50
Velkomst og introduktion til de nye rammer for mere direkte genbrug på genbrugspladserne
Ole Morten Petersen, DAKOFA
Ole Morten Petersen
Ole Morten Petersen
Ole har mere end 25 års erfaring i den danske affalds- og ressourcesektor. Han har tidligere været direktør for Bornholms Affaldsselskab (BOFA) gennem 11 år og var før det Projektleder i daværende RenoSam (i dag Dansk Affaldsforening). Ole er cand.techn.soc. fra Roskilde Universitet
12:50-13:10
Initiativer for mere direkte genbrug i Ressource Center Vejle
Jørgen Chris Madsen, Vejle Kommune - Ressourcer & Genbrug
Jørgen Chris Madsen
13:10-13:30
Hvad gør vi i ARGO?
Finn Kjær, Argo
Finn Kjær
13:30-13:45
Spørgsmål til Finn Kjær og Jørgen Chris Madsen
Finn Kjær, Argo
Finn Kjær
Jørgen Chris Madsen, Vejle Kommune - Ressourcer & Genbrug
Jørgen Chris Madsen
13:45-14:00
PAUSE
14:00-14:20
NORFORS’ initiativer for øget direkte genbrug på genbrugspladserne
Nils Olsen, NIRAS
Nils Olsen
14:20-14:35
De velgørende organisationers rolle
Kenneth Kamp Butzbach, ISOBRO
Kenneth Kamp Butzbach
ISOBRO
14:35-15:00
Debat om muligheder og barrierer for øget genbrug på genbrugspladserne
15:00-15:00
Afrunding og tak for i dag
Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

03. februar 2021
kl. 12.30 - 15.00

Hvor

Online via Zoom/Youtube

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 950,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 1.450,00
Studerende
DKK 550,00

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.