Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Kortlægning af kommunernes affaldsordninger

25. marts 2022
Kortlægning af kommunernes affaldsordninger
62 kommuner forventer at være klar med indsamling af ni affaldstyper i 2022. Det svarer til over 3,7 mio. danskere.

Miljøstyrelsen har netop offentliggjort en ny kortlægning af kommunale affaldsordninger for husholdningsaffald. Her ses, at 14 kommuner har introduceret indsamling af alle 9 affaldstyper for etageboliger og 12 kommuner har introduceret dem for parcelhuse. Det svarer til cirka 1,25 millioner borgere.

Flere kommuner er også allerede klar eller i gang med at indsamle tekstilaffald, selvom det ifølge affaldsbekendtgørelsen først skal sorteres fra midten af 2023. Kortlægning viser, at 36 kommuner ikke når i mål inden for den dispensationsfrist, der blev givet i sommeren 2021.

Som noget nyt er der udarbejdet et Danmarkskort, hvor man kan se, hvor langt de enkelte kommuner er i 2021, og hvor de forventer at være ved udgangen af 2022. Til kortlægningen hører også et datasæt (i excel).

I første omgang skal affaldet sorteres i ni affaldstyper: madaffald, papir, pap, glas, metal, plastik, mad- og drikkekartoner, farligt affald og restaffald. Indsamling af tekstilaffald skal være indført 1. juli 2023.

Læs mere

Kortlægning af kommunale affaldsordninger for husholdningsaffald

Miljøstyrelsen har lanceret en ny hjemmeside affaldssorteringnytter.dk med kampagnemateriale, der blandt andet indeholder information om den nye affaldssortering.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.