Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Kort høring om ophævelse af administrationsgebyret for erhvervsaffald

30. november 2018
Kort høring om ophævelse af administrationsgebyret for erhvervsaffald

Ændring af miljøbeskyttelsesloven og Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet samt en helt ny bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører i høring til onsdag den 5. december.

Formålet med ændringerne er at gennemføre regeringens forslag om at afskaffe det generelle affaldsadministrationsgebyr for virksomheder (erhvervsaffaldsadministrationsgebyret). 

Med lovforslaget foretages enkelte ændringer, der gør det muligt for ministeren at ophæve det generelle administrationsgebyr for virksomheder med henblik på, at de kommunale opgaver, som gebyret dækker, fremover skal finanslovsfinansieres gennem det kommunale bloktilskud. Lovforslaget muliggør ligeledes, at Affaldsdatasystemet og den nationale affaldsregulativdatabase (NSTAR) finansieres direkte via finansloven. 

Høringssvar skal fremsendes til henholdsvis Energistyrelsen og Miljøstyrelsen senest 5. december kl 12. Den korte høring skyldes, at regeringen ønsker at afskaffe det generelle erhvervsaffaldsadministrationsgebyr for virksomheder fra den 1. januar 2019. Lovforslaget forventes fremsat i Folketinget den 5. december 2018.

Læs:  

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.