Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Konsekvenserne af engangsplastdirektivet

29. juni 2020
Konsekvenserne af engangsplastdirektivet
Miljøstyrelsen har offentliggjort en rapport indeholdende en markedsanalyse og kortlægning af engangsplastprodukter og deres alternativer. Rapporten skal bidrage til at afdække de erhvervsøkonomiske og miljømæssige konsekvenser af direktivet. Engangsplastdirektivet indfører bl.a. en række forbud om at markedsføre visse engangsplastprodukter.

Rapporten konkluderer dog, at danske virksomheder, der fremstiller engangsplastprodukter kun i begrænset omfang vil blive påvirket af markedsføringsforbuddet. I aftagerleddet vurderes omkostningerne at være betydelige - det estimeres, at der vil forekomme en samlet årlig direkte omkostning for erhvervslivet på ca. 100 mio. DKK. Hertil kommer omkostninger på ca. 30 mio. DKK for offentlige myndigheder og borgere til alternativer til engangsplastprodukter.

Det fremhæves, at særligt brugere af engangsbestik, -sugerør og -tallerkener forventes at blive pålagt meromkostninger som følge af markedsføringsforbuddet, da der er et stort forbrug af produkterne, og alternativerne er dyrere. Særligt for sugerør vurderes alternativerne at være betydeligt dyrere end køb af engangsplastsugerør. Innovation og øget produktion af alternativer forventes derfor på sigt at kunne reducere omkostningerne ved alternativerne.

Sammenfattende konkluderer rapporten, at der kan være positive miljømæssige effekter ved skift til de fleste alternative engangsprodukter. Der er dog enkelte af produkterne, såsom sugerør, ballonpinde og fødevarebeholdere, hvor der ikke kan tegnes et tydeligt billede af, at alternative engangsprodukter er fordelagtige ud fra en miljømæssig betragtning, når der ikke tages hensyn til miljømæssige effekter af henkastet affald. I en tilstræben efter at reducere miljøpåvirkningerne peges der på, at en omlægning til grønne energiformer samt en reduktion af de alternative produkters vægt vil være anvendelige løsningsmuligheder.

Til sidst i projektet er der gennemført et nabotjek, der beskriver analyser hos EU-medlemslande (inkl. Norge). Nabotjekket viser en generel positiv indstilling til engangsplastdirektivet blandt befolkningen. Det fremgår dog, at de europæiske erfaringer med at indføre markedsføringsforbud mod engangsplastprodukter er begrænset. De tiltag, der er beskrevet i nabotjekket, omfatter således overvejende tiltag, der er ved at blive implementeret.

Du kan finde hele rapporten her på Miljøstyrelsens hjemmeside 

Læs mere i vidensbanken

Plast

Tags

Plast
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.