Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Konference: Ressourcestrategi

DAKOFA afholder konference om regeringens nye ressourcestrategi "Danmark uden affald".

Regeringen vil sætte et ambitiøst mål for, at vi skal genanvende langt mere af husholdningernes affald end i dag”, udtalte Statsminister Helle Thorning-Schmidt fra talerstolen i sin åbningstale i Folketinget. Dermed er banen lagt for en prioritering af affald og ressourcer, og det netop offentliggjorte udspil til en ressourcestrategi har allerede været flittigt drøftet ud fra såvel dens miljømæssige som dens økonomiske konsekvenser.

På DAKOFAs konference vil Miljøminister Ida Auken præsentere det netop offentliggjorte udspil til en kommende ressourceplan, hvorefter strategiens konkrete initiativer vil blive præsenteret af Miljøstyrelsen og sat til debat blandt eksperter og politiske aktører i sektoren.

Den nationale ressourcestrategi vil bl.a. fremme genanvendelse af husholdningsaffald med mål for organisk affald, papir, pap, glas, træ og metal. Derudover opstilles også særskilte mål for affald for servicesektoren, elektronikaffald, shredderaffald samt krav til øget kvalitet i genanvendelsen af bygge- og anlægsaffald. Endelig vil der være fokus på biogas og bedre udnyttelse af næringsstofferne.

Dermed er der rigeligt at tage fat på – hvilket vi i den grad vil gøre på DAKOFAs konference om strategien og dens konsekvenser. VEL MØDT!

Hvornår

24. oktober 2013
kl. 09.30 - 16.00

Hvor

Ingeniørhuset
Kalvebod Brygge 311780 København V

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.