Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Konference: Producentansvaret - kan det holde på ressourcerne?

Producentansvaret har nu været gældende i Danmark for tre forskellige affaldsstrømme i varierende perioder. Det gælder således elektronikskrot (siden 2005), batterier (siden 2009) og udtjente biler (siden 2006).

Konferencen fokuserer på elektronikskrot og batterier, og evaluerer de hidtidige resultater.

I lyset af disse sættes det til diskussion, hvorledes og hvorvidt de skærpede indsamlingsmål i det kommende elskrotdirektiv (65 % i 2020) og indsamlingsmålene i det gældende batteridirektiv (45 % i 2016) vil kunne indfris med den form, producentansvaret og finansieringen af indsamlingen har antaget i Danmark, og om intentionerne i EU's strategi for et ressourceeffektivt Europa 2020 overhovedet opfyldes.

Herunder fremlægges ideer til forbedringer, bl.a. indenfor samspillet med de kommunale ordninger og samspillet mellem producentansvarsforeningerne og de private operatører.

Den miljø- og ressourcemæssige betydning af at indfange og genanvende ressourcerne i de berørte affaldsstrømme beskrives.

Hvornår

20. juni 2011
kl. 09.00 - 16.00

Hvor

Ingeniørhuset
Kalvebod Brygge 311780 København V

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.