Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Sardinia 2017 - Konference om deponering af affald

13. oktober 2017
Sardinia 2017 - Konference om deponering af affald

Alt fra overordnede strategier og politikker for affaldshåndtering til detaljerede tekniske modeller for vandets bevægelser i deponeret affald blev diskuteret, da IWWG i sidste uge afholdt konferencen ”SARDINIA 2017 - 16th International Waste Management and Landfill Symposium”.

Forskere, rådgivere, anlægsejere, myndigheder og andre aktører fra hele verdenen samledes for at dele den nyeste viden på området, og diskutere de forandringer og nye rammevilkår, som kræver udvikling. Med 8 parallelle spor, 4 sessioner om dagen i 5 dage og 4 til 5 indlæg per session var der rig mulighed for at blive klogere. 

Fagligt og emnemæssigt omhandlede konferencen affald i bred forstand. Men det var alligevel stadig deponering af affald og de udfordringer, der er relateret hertil, som optog en stor del af programmet. Det omfatter bl.a. 

  • Indretning af deponeringsanlæg
  • Processer i deponeret affald 
  • Perkolat: karakterisering og behandling
  • Deponigas: modellering, emissions monitering, opsamling og behandling 
  • Afslutning af deponeringsanlæg og langtidseffekter ved deponering af affald
  • Remediering af deponeringsanlæg
  • Landfill mining

Oplæggene i sessionerne var af meget forskellig karakter og kvalitet – noget nyt og interessant, andet mindede mere om "gammel vin på nye flasker". Ud over de traditionelle oplægssessioner bød konferencen på en række workshops, hvor der efter 2-3 kvalificerende oplæg var velforberedte spørgsmål sat til diskussion.  

Generelt er en af de store udfordringer, som blev diskuteret på konferencen stadig, hvordan man overfører den grundlæggende viden og forståelse, der opnås i laboratoriet, til virkeligheden. I mange henseender opfører tingene sig ofte anderledes, når det afprøves i fuld skala, hvor både fysiske og tidsmæssige dimensioner er væsentlig anderledes. Selv om det nu er 30 år siden, den første konference på Sardinien om deponeret affald blev afholdt, så er det stadig et forholdsvis lille tidsvindue, vi har erfaringer fra, når man taler om at undersøge, måle og følge processerne i deponeret affald. Kombinationen af den grundlæggende forståelse med den praktiske afprøvning er derfor essentiel for, at forskningsresultater bliver praktisk anvendelig.  

Er du interesseret i et bestemt emne eller et bestemt indlæg fra konferencen, er du velkommen til at kontakte DAKOFA for mere information.  

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.