Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Webinar: Kommunikation og adfærdsdesign i affaldets verden

Kommunikation og adfærdsdesign i affaldets verden
Det overtegnede seminar om kommunikation og adfærdsdesign, som skulle have været afholdt i marts måned, har vi tilpasset til webinarformat. Du har derfor stadig mulighed for at få et indblik i, hvordan adfærdsdesign kan hjælpe til at få skubbet borgere og kunder mod mere affaldssortering.

Med de kommende nye krav og ændringer til mere og bedre sortering, der gør sig gældende i det nye affaldsdirektiv og dermed i den kommende nationale affaldsplan, bliver det i stigende grad væsentligt at få skubbet kunder og borgere i retning af affaldsspandene.

Et af værktøjerne hertil kan findes i adfærdspsykologi og adfærdsdesign. På dette webinar får du et overblik over de to termer og et indblik i, hvordan de kan bruges i kommunikation til og med borgere/kunder om bedre affaldssortering.

Program

13:00-13:10
Velkomst og introduktion
13:10-14:00
Hvad kan adfærdspsykologien fortælle os om menneskers adfærd?
Morten Lorenzen, Relevans
Morten Lorenzen
Relevans

Morten Lorenzen er ekspert i kommunikationskoncepter og brug af adfærdspsykologi i design og kommunikation. Han giver et indblik i den teoretiske baggrund for hvorfor mennesker (ofte) siger en ting, men gør noget andet.

14:00-14:10
Spørgsmål til oplægsholderen
14:10-14:15
Pause
14:15-14:45
Antropologi og adfærdsdesign i affaldskommunikation
Kristoffer Ravnbøl, Naboskab
Kristoffer Ravnbøl
Kristoffer Ravnbøl
Kristoffer Ravnbøl er antropolog samt partner og medstifter i Naboskab, hvor han siden 2014 har specialiseret sig i at forstå adfærd og brugerne på affaldsområdet. Kristoffer hjælper kommuner, affaldsselskaber og virksomheder med adfærdsændringer, kommunikation, udvikling og innovation med udgangspunkt i adfærdsdesign og antropologiske undersøgelser.

Naboskab har flere års erfaring med antropologisk tilgang til adfærdsændrende kommunikation i den danske affaldssektor. Hør om de muligheder og udfordringer som de oftest støder på.

14:45-14:55
Spørgsmål til oplægsholderen
14:55-15:00
Afrunding og tak for i dag
Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

28. april 2020
kl. 13.00 - 15.00

Hvor

Online-seminar via ZOOM

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 500,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 950,00

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.