Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Seminar: Kommunikation og adfærdsdesign – hvordan får vi skubbet borgere og kunder i retning af mere affaldssortering?

Kommunikation og adfærdsdesign – hvordan får vi skubbet borgere og kunder i retning af mere affaldssortering?

Kan vi blive bedre til at bruge adfærdsregulerende kommunikation med henblik på bedre affaldssortering?

Med de kommende nye krav og ændringer til mere og bedre sortering, som varsles fra både EU og i den danske affalds- og ressourcesektor, bliver det mere og mere væsentligt at få skubbet kunder og borgere i retning af affaldsspandene.

Et af værktøjerne hertil kan findes i adfærdspsykologi og adfærdsdesign. På dette seminar dykker vi ned i de to termer og undersøger, hvordan de kan hjælpe kampagner og processer på vej. Vi skal se på adfærdsdesign  fra den affaldstekniske vinkel, men vi kigger også udover egne rækker og får input fra andre sektorer, for at se om vi kan lære noget af dem.

Mødet afholdes umiddelbart inden netværksmødet i DAKOFAs kommunikationsnetværk, som afholdes samme sted. Læs mere om netværksmødet og tilmeld dig her.

Program

9:00-9:30
Registrering og kaffe
9:30-9:35
Velkomst og introduktion
DAKOFA
DAKOFA

Adfærdsændrende kommunikation – i teori og praksis

9:35-10:20
Hvad kan adfærdspsykologien fortælle os om menneskers adfærd?
Morten Lorenzen, Relevans
Morten Lorenzen
Relevans

Morten Lorenzen er ekspert i kommunikationskoncepter og brug af adfærdspsykologi i design og kommunikation. Han giver et indblik i den teoretiske baggrund for hvorfor mennesker (ofte) siger en ting, men gør noget andet.

10:20-10:50
Antropologi og adfærdsdesign i affalds-kommunikation
Kristoffer Ravnbøl, Naboskab
Kristoffer Ravnbøl
Kristoffer Ravnbøl
Kristoffer Ravnbøl er antropolog samt partner og medstifter i Naboskab, hvor han siden 2014 har specialiseret sig i at forstå adfærd og brugerne på affaldsområdet. Kristoffer hjælper kommuner, affaldsselskaber og virksomheder med adfærdsændringer, kommunikation, udvikling og innovation med udgangspunkt i adfærdsdesign og antropologiske undersøgelser.

Naboskab har flere års erfaring med antropologisk tilgang til adfærdsændrende kommunikation i den danske affaldssektor. Hør om de muligheder og udfordringer, som de oftest støder på.

10:50-11:20
Pause

Hvad kan vi lære om adfærd og kommunikation fra andre sektorer?

11:20-11:50
Erfaringer fra sundhedssektoren: Syddansk Sundhedsinnovation
Randi Lehmann Boesen, Syddansk Sundhedsinnovation
Randi Lehmann Boesen
Syddansk Sundhedsinnovation

At skabe gode rammer for medarbejdere og borgere i sundhedssektoren kræver god dialog og kommunikation aktørerne imellem. Syddansk Sundhedsinnovation faciliterer bl.a. brugerinvolvering til udvikling af produkter og services i sundhedssektoren og beskæftiger sig også med at regulere adfærd i det danske sundhedssystem.

11:50-12:20
Erfaringer fra naturområdet: Friluftsrådet
Astrid Bjørg Mortensen, Friluftsrådet
Astrid Bjørg Mortensen
Friluftsrådet

Friluftsrådet arbejder for, at alle har adgang til et rigt friluftsliv i sund natur. Hør bl.a. om erfaringer med at skabe balance mellem hvordan vi bruger og samtidig tager vare på naturen.

12:20-12:30
Afrunding
DAKOFA
DAKOFA
Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

12. marts 2020
kl. 09.00 - 12.30

Hvor

Odense Renovation
Snapindvej 215200 Odense V

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 1.650,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 2.750,00

Framelding

Tilmelding er bindende efter
24. februar 2020

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side