Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Kommunal indsamling af erhvervsaffald i høring

24. februar 2022
Kommunal indsamling af erhvervsaffald i høring

Høringsfristen er 3/3 2022 og ikrafttrædelse foreslås til 1/7 2022.

Energistyrelsen sendte den 25. november 2021 udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om Forsyningstilsynet (Nye rammer for kommunal behandling af affald egnet til materialenyttiggørelse, indsamling af erhvervsaffald, genbrug på genbrugspladser og økonomisk tilsyn) i høring. Det blev bl.a. foreslået, at kommunalbestyrelsen vil kunne tilbyde indsamling af erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse til virksomheder, der i art og mængde producerer affald svarende til en husholdning, hvis indsamlingen sker til markedspris.

I forlængelse heraf har Energistyrelsen d.d. sendt udkast til ændring af miljøbeskyttelseslovens § 48, stk. 2, og indsættelse af en ny § 48 a i miljøbeskyttelsen i høring. 

Ændringerne indebærer, at kommunalbestyrelsen også vil skulle fastsætte og opkræve en pris svarende til markedsprisen for indsamling af erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse produceret på øer uden fast broforbindelse, for behandling af erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse produceret på øer uden fast broforbindelse og for indsamling af forbrændingsegnet erhvervsaffald.

Du kan trykke hér for at se høringsbrevet og hér for at se det nye forslag til Miljøbeskyttelseslovens § 48.

Læs mere i vidensbanken

Indsamling & sortering
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.