Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Kommissionen udtaler sig om affaldsforbrænding

11. august 2020
Kommissionen udtaler sig om affaldsforbrænding
Op til 35% af det kommunale affald kan forbrændes, men overkapacitet skal undgås og affaldshierarkiet overholdes fuldt ud.

Det er nogle af de meldinger, der gives af EU-Kommissionen på følgende forespørgsel fra Roberta Metsola (Malta), som er medlem af EU-Parlamentet. Metsolas forespørgsel fra 11. juni 2020 lyder som følger:

I lyset af EU’s CØ-handlingsplan om at halvere restaffald fra kommunalt affald senest i 2030, det tekniske bilag til taksonomirapporten fra den tekniske ekspertgruppe (TEG) om bæredygtig finansiering og Kommissionens meddelelse fra januar 2017 om affald-til-energi’s rolle i den cirkulære økonomi:

1. Hvilket tilsyn har Kommissionen med opførelsen af nye affald-til-energi anlæg i EU?
2. Kan medlemsstaterne fortsat anvende EU-midler til at opføre forbrændingsanlæg eller affald-til-energi anlæg?
3. Kan Kommissionen skabe klarhed om, hvorvidt opførelsen af et forbrændingsanlæg eller et affalds-til-energi anlæg er i overensstemmelse med de nuværende mål for den cirkulære økonomi?


Hertil svarer Mr. Sinkevičius på vegne af EU-Kommissionen den 7. august 2020 følgende:

Valget af affaldshåndteringsanlæg ligger hos medlemsstaterne. I henhold til artikel 33, stk. 1, i direktiv 2008/98/EF om affald, underretter medlemsstaterne Kommissionen om de affaldshåndteringsplaner, der bl.a. indbefatter EU's medfinansiering af forbrændingsanlæg og andre affald-til-energi anlæg, som er underlagt de relevante kriterier, der gælder for hvert af de pågældende finansieringsinstrumenter.

Hvad angår planperioden 2021-2027, har Kommissionen foreslået indført specifikke kriterier for støtteberettigelse. Den reviderede EU-affaldslovgivning, der blev vedtaget i 2018, kræver, at medlemsstaterne senest i 2035 skal genanvende 65 % af deres kommunale affald og ikke deponere mere end 10 %. Op til 35 % af det kommunale affald kan derfor i teorien anvendes til energifremstilling.

I overensstemmelse med Kommissionens meddelelse om affald-til-energi anlægs rolle i den cirkulære økonomi kan affald-til-energi kapacitet, herunder forbrænding, give en passende håndteringsbehandling af ikke-genanvendeligt restaffald, der dermed undgår deponering. Medlemsstaterne bør dog sikre, at ny kapacitet overvejes i begrænsede og velbegrundede tilfælde, hvor der ikke er risiko for overkapacitet, og affaldshierarkiets mål overholdes fuldt ud.


Ovenstående spørgsmål og svar er hentet fra EU's nyhedstjeneste og gengivet i DAKOFAs oversættelse.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.