Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Kommissionen sætter forslag til beslutning om konklusioner vedrørende BAT-konklusioner for affaldsbehandlingsanlæg til afstemning

28. marts 2018
Kommissionen sætter forslag til beslutning om konklusioner vedrørende BAT-konklusioner for affaldsbehandlingsanlæg til afstemning
Miljøstyrelsen har sendt et rammenotat om EU kommissionens forslag til beslutning om konklusioner vedrørende bedste tilgængelige teknik (BAT- konklusioner) for affaldsbehandlingsanlæg i høring i EU Miljøspecialudvalget. Det fremgår af notatet, at forslaget forventes sat til afstemning i Kommissionens Artikel 75 udvalg d. 12. april 2018. Kommissionen vedtager forslaget, hvis der er kvalificeret flertal og BAT-konklusionerne offentliggøres herefter i EU-Tidende.

Det fremgår af rammenotatet, at den danske regering er positiv overfor, at der udarbejdes BAT-konklusioner for affaldsbehandlingsanlæg og at regeringen kan støtte det foreliggende forslag til BAT-konklusioner.

Beslutningen om BAT-konklusionerne vil blive tilføjet til bilag 7 i Godkendelsesbekendtgørelsen (BEK nr. 1458 a2f 12/12/2017). Efter offentliggørelsen skal myndighederne tage højde for BAT konklusionerne ved miljøgodkendelser og revurderinger af miljøgodkendelser for affaldsbehandlingsanlæg omfattet af BAT-konklusionerne. Miljømyndighederne skal revurdere miljøgodkendelserne for affaldsbehandlingsanlæggene på baggrund af BAT-konklusionerne, og de ajourførte vilkår skal være overholdt på anlæggene senest fire år efter offentliggørelsen af BAT-konklusionerne. 

 

Se JRCs endelige udkast til BAT-konklusioner her

Se DAKOFAs nyhed om BAT-konklusioner for affaldsbehandlingsanlæg her

Hvis du vil vide mere om BREF noter og BAT konklusioner, så læs her.

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.