Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Kommende OECD-evaluering af miljøindsatsen i Danmark

19. oktober 2018
Kommende OECD-evaluering af miljøindsatsen i Danmark
I løbet af 2018 og 2019 vil OECD gennemføre en evaluering af miljøindsatsen i Danmark. Denne evaluering vil blandt andet have fokus på affald, materialeforvaltning og cirkulær økonomi.

OECD har siden 1992 foretaget evalueringer af dets medlemslandes og udvalgte partnerlandes miljøindsats. Disse evalueringer består af:

- Assessment and Recommendations (afsnittet om vurdering og anbefalinger). Dette afsnit opsummerer de vigtigste resultater af evalueringen og indeholder politiske anbefalinger, der kan bidrage til, at landet forbedrer sin miljøindsats.

- Key environmental trends
(afsnittet om de vigtigste miljøtendenser). Dette afsnit beskriver landets fremskridt med hensyn til at anvende energi og naturressourcer effektivt, nedbringe økonomiens kulstofintensitet, forvalte naturlige aktiver og forbedre miljø og livskvalitet.

- Environmental governance and management (afsnittet om miljøforvaltning) gennemgås landets miljøforvaltningssystem og rammelovgivning, og der ses nærmere på, hvordan landet sikrer, at miljølovgivningen overholdes.

- Towards green growth (afsnittet om vejen til grøn vækst)
beskriver landets indsats for at integrere miljøet i den økonomiske politik og fremme en grønnere økonomi, f.eks. ved at anvende afgifter og andre prissætningsinstrumenter

De enkelte lande vælger desuden to områder, der undersøges nærmere. Danmark har i denne kommende evaluering valgt:

- Affald, materialeforvaltning og cirkulær Økonomi
- Kemikalieforvaltning

Den endelige evaluering forventes offentliggjort i 4. kvt. 2019, men der lægges op til en proces, hvor miljøpolitikkens interesserede parter vil blive inddraget løbende.

Du kan læse mere om den kommende evaluering her i OECD’s publikation om deres kommende evaluering af miljøindsatsen i Danmark

 

 

Læs mere i vidensbanken

Cirkulær økonomi
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.