Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Kønsroller kan være hindrende for grøn adfærd

14. august 2019
Kønsroller kan være hindrende for grøn adfærd
Alle kan engagere sig i miljørigtig adfærd, men nogle handlinger betragtes ifølge flere studier som enten ”feminine” eller ”maskuline”. Ifølge et nyt amerikansk studie kan det betyde, at nogle mennesker afholder sig fra at agere miljørigtigt.

Forskere fra Penn State University i USA har gennem tre studier af i alt 960 personer undersøgt, hvordan forskellige miljørigtige handlinger opfattes samt, hvilke sociale konsekvenser disse opfattelser kan medføre.

Resultaterne fra den nye undersøgelse viser bl.a., at såvel mænd som kvinder i højere grad er i tvivl om en mands seksuelle orientering, hvis han udfører miljørigtige handlinger som eksempelvis at anvende genbrugelige indkøbsposer. På samme måde bliver en kvindes seksuelle orientering i højere grad betvivlet, hvis hun udfører handlinger som eksempelvis at tætne vinduer. Generelt opfattes de fleste miljørigtige handlinger som værende feminine, hvilket ifølge forskerne passer med kvindens traditionelle rolle som omsorgsperson, mens visse specifikke handlinger opfattes som maskuline.

Konkrete handlinger signalerer køn

Ifølge forsker Janet K. Swim er det vigtigt at forstå disse sociale mekanismer, idet de kan afholde nogle mennesker fra at udføre visse miljørigtige handlinger. Enten fordi de ikke selv opfatter det som ”passende” i forhold til deres eget køn eller potentielt af frygt for at blive opfattet som anderledes i forhold til den traditionelle kønsopfattelse - eksempelvis som homoseksuel. Ifølge forskeren hjælper adfærd os nemlig ikke blot med at udføre en specifik handling, men er også med til at signalere noget mere generelt om, hvem vi er.

"At tørre tøj udendørs eller at sørge for, at dæktrykket er passende, kan være handlinger, som hjælper med at skåne miljøet, men det kan samtidig også være handlinger, som signalerer noget om vores køn", uddyber professoren. Hvis det er særligt vigtigt for en person at blive betragtet som heteroseksuel, kan det altså betyde, at vedkommende vil prioritere handlinger, der er i overensstemmelse med konservative opfattelser af kønsroller af frygt for, hvordan andre ellers vil opfatte ham/hende.

Forskningsstudiet er med til at sætte fokus på kønsroller som potentiel barriere for miljørigtig adfærd, og resultaterne skal naturligvis ses i sammenhæng med respondenternes status i forhold til bl.a. social, kulturel og politisk orientering.

Du kan læse mere om det nye studie her på AAAS’s hjemmeside, hvor der også findes et link til dér, hvor forskningsartiklen ”Gender Bending and Gender Conformity: The Social Consequences of Engaging in Feminine and Masculine Pro-Environmental Behaviors” kan købes.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.