Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: København øger tilsyn med plastsortering

30. september 2022
København øger tilsyn med plastsortering
Byggepladser kan og skal bidrage med mere plast til genanvendelse

Med regeringens "Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi" fra juni 2020 er der sat et mål for byggesektoren om, at 25 procent af al plast skal udsorteres til genanvendelse i 2025 og 75 procent i 2030. I dag indsamles og genanvendes cirka en femtedel af plasten i byggesektoren, men der er potentiale for langt mere.

Københavns Kommune er derfor netop begyndt at føre ekstra tilsyn med de københavnske byggepladser for at sikre, at plast og andre egnede affaldstyper sorteres med henblik på genanvendelse. Det fortæller enhedschef for Bæredygtigt Byggeri og Genbrug, Mikkel Stenbæk Hansen fra Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning til Magasinet Plast:

”Vi skruer op for tilsynet på byggepladserne for at sikre, at det genanvendelsesegnede affald bliver kildesorteret, som det skal”, siger han.

Generelt arbejder Københavns Kommune løbende med at nedbringe mængden af affald, der sendes til forbrænding. En del byggeaffald bliver "nyttiggjort" ved for eksempel at blive knust og genbrugt i vejprojekter, mens andet affald mest egner sig til forbrænding.

"Men i vid udstrækning kan vi udnytte ressourcerne bedre. For meget genanvendeligt affald, herunder en del af den plast, der i dag sendes til forbrænding, kan genanvendes, og her kan byggesektoren i høj grad gøre en forskel", siger enhedschefen.

Københavns Kommune har derfor igangsat en kampagne med tilsyn på byggepladserne. I første omgang er der fokus på dialog med henblik på at sikre, at reglerne overholdes, siger Mikkel Stenbæk Hansen.

"Vores opgave er at sikre, at der affaldssorteres, som der skal. Vi søger løsninger igennem dialogen, men i de tilfælde, hvor resultaterne udebliver, vil vi tage yderligere skridt", siger Mikkel Stenbæk Hansen, der dog ikke kan komme ind på hvilke yderligere skridt, der kan blive tale om.

Du kan læse hele artiklen i PlastForum ved at trykke hér.

 

 

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.