Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Klimarådets "Statusrapport 2021" offentliggjort

26. februar 2021
Klimarådets "Statusrapport 2021" offentliggjort
Den grønne omstilling går alt for langsomt, og samtidig læner regeringens klimaambitioner sig for meget op ad teknologi, der endnu ikke er udviklet, mener Rådet.

"Klimarådet finder det på nuværende tidspunkt ikke anskueliggjort, at 2030-målet nås", lyder det således i rapporten, som bærer undertitlen: "Danmarks nationale og globale klimaindsats". Derfor mener Rådet, at der skal sadles om med det samme, hvis målet om en 70 procents reduktion af CO2 i 2030 skal indfries – og det er kritisk, for tiden er knap, lyder Rådets vurdering.

I følge Klimarådet kan alle de politiske aftaler tilsammen kun klare omkring en tredjedel af den CO2-reduktion, der er målet, og dermed mangler der stadig en køreplan for at reducere hele 13 millioner ton CO2.

"Dette er kritisk, fordi tiden er knap set i lyset af opgavens betydelige omfang, og fordi regeringen i høj grad forventer at basere målopfyldelsen på nye og uprøvede teknologier", lyder det. Og netop spørgsmålet om fremtidens grønne teknologier fylder i rapporten. Klimarådet kritiserer nemlig regeringen for at fokusere for meget på teknologiske løsninger, der endnu har mere karakter af at være et potentiale end en reel løsning.

Derfor efterspørger Klimarådet først og fremmest en konkret køreplan, der skal erstatte den nuværende klimahandlingsplan, der hverken er ”koordineret, gennemtænkt eller rettidig”, som det hedder i rapporten. Derudover mener Rådet, at der bør lægges en konkret plan for de to teknologier CCS og Power-to-X, altså fangst og lagring af CO2.

Om affaldsområdet
Rådets sammenfatning på afsnittet om affaldsområdet, lyder som følger:

"Klimarådet forventer at regeringens virkemidler vil reducere affaldssektorens udledninger med 0,7 mio. ton CO2e i 2030. Klimarådet påpeger dog, at denne reduktionseffekt indebærer en række risici, som vedrører omkring halvdelen af reduktionseffekten. Der er først og fremmest behov for at håndtere risici i forbindelse med implementeringen af lukningen af forbrændingsanlæg, fokusere på den nationale implementering af producentansvar for emballage og for at understøtte den produktivitetsgevinst, som regeringen forventer.

Klimarådet gør også opmærksom på, at hvis der gives incitament til at anvende CCS på forbrændingsanlæg, bør incitamenterne til øget udsortering af plast fastholdes, så ressourcerne kan genanvendes."Klimarådets "Statusrapport 2021", som også indeholder baggrundsnotater om klimaindsatserne i henholdsvis energi- og industrisektoren, affaldssektoren, transportsektoren samt landbrug og arealanvendelse, kan læses i sin helhed ved at trykke hér.

Tags

Klima
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.