Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Klimarådet er skeptisk overfor 90% genanvendelse

06. maj 2020
Klimarådet er skeptisk overfor 90% genanvendelse

I et nyt vurderingsnotat forholder Klimarådet sig til klimapartnerskabernes anbefalinger.

I notatet har Klimarådet vurderet klimapartnerskabernes anbefalinger til reduktionsindsats med særligt to hovedformål for øje: 1) Kommer vi i mål, når vi korrigerer for overlap mellem indsatserne? Og 2) Er indsatserne og virkemiderne omkostningseffektive, og peger de frem mod 2025?

Det fremgår, at Klimarådet er skeptisk over for målet om 90% genanvendelse af alt affald i 2030, da det vil kræve en omfattende reform af affaldssektoren. Klimarådet efterspørger en samfundsøkonomisk vurdering af forslaget, herunder af nedgangen i energiproduktion fra affaldsforbrændingsanlæg.

Klimarådet er ligeledes skeptisk over for bl.a. forslaget om stop for kompostering, da rådet mener, at det er uklart, hvad klimaeffekten er, hvis kompost bliver erstattet med anden form for gødning, hvilket nævnes som baggrunden for, at Klimarådet ikke gik nærmere ind i dette i sin 70%-rapport.

Klimarådet hilser dog også en række af anbefalingerne velkomne, herunder øget fokus på udsortering af plast og CCS på affaldsforbrændingsanlæg. Dog nævnes det, at Partnerskaberne har mere fokus på Power-to-X-teknologier inklusive CO2-fangst og -brug (CCU) end Klimarådet, som p.t. vurderer, at den samlede omstilling frem til 2030 bliver for dyr, hvis der fokuseres for meget på CCU frem for CO2-fangst og lagring (CCS).

Klimarådet anderkender dog behovet for at satse på udvikling af elektrolyse med henblik på fremstilling af fx. brint og ammoniak til den tunge transport. Klimarådet foreslog derfor en udarbejdelse af en national CCS-strategi. DAKOFA holder den 20. maj 2020 et webinar om "CO2-fangst, lagring og brug - hvad er mulighederne?".

Baggrundsmateriale:

Du kan se Klimarådets nyhed her, hvor du også finder linket til hele notatet

Her finder du DAKOFAs nyhed om anbefalingerne fra Klimapartnerskabet for affald, vand og cirkulær økonomi

Her finder du DAKOFAs nyhed om Klimarådets anbefalinger for 70%-reduktion 

Her finder du DAKOFAs nyhed om anbefalingerne fra Klimapartnerskabet for byggeri

Her finder du DAKOFAs to nyheder om anbefalingerne fra Klimapartnerskabet for handel (tekstiler) 

Her finder du DAKOFAs to nyheder om anbefalingerne fra Klimapartnerskabet for handel (fødevarer) 

Læs mere i vidensbanken

Cirkulær økonomi
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.