Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Klimapartnerskabets anbefalinger ligger nu klar

16. marts 2020
Klimapartnerskabets anbefalinger ligger nu klar
Blandt visionerne er, at Danmark skal være verdens førende cirkulære økonomi, og at 90% af alt affald skal genanvendes. Mere producentansvar og et effektivt marked for sekundære råvarer er nogle af midlerne.

De 13 klimapartnerskaber, der er nedsat af regeringen, har nu afleveret deres anbefalinger til videre politisk håndtering indenfor deres respektive områder. Et af de 13 partnerskaber har beskæftiget sig med CØ, affald og vand. Det er DI, der har været hovedsekretariat for dette partnerskab, og Camilla Haustrup Hermansen fra Plus Pack har været formand med henholdsvis Henrik Grand Petersen fra RGS Nordic og Lars Schrøder fra Aarhus Vand som næstformænd.

Vejen til målet
Partnerskabet har en ambitiøs vision om, at Danmark i 2030 er verdens førende cirkulære økonomi, der viser vejen til klimaneutralitet i 2050. Herudover er visionen at genanvende 90 % af alt affald i 2030 og skabe en energi- og klimaneutral vandsektor i 2030.

Klimapartnerskabet har identificeret i alt 14 indsatsområder og estimeret CO2e-effekterne for hvert indsatsområde. For at nå det fulde potentiale, vurderer partnerskabet, at der er behov for særligt tre politiske beslutninger, som kan skabe skala:

• Vi skal have en ny rollefordeling i affaldssektoren, hvor producentansvar bliver omdrejningspunkt for nye måder at arbejde med affald på i Danmark. Affald bliver fremtidens råvare, og de genanvendte materialer skal matche efterspørgslen på markedet, så̊ de kan indgå i nye produkter.

• Vi skal sikre et effektivt marked for genanvendte materialer, hvor bl.a. standarder og grønne indkøb er afgørende værktøjer. Både offentlige og private institutioner, virksomheder og forbrugere skal være med til at drive efterspørgslen efter cirkulære og mere klimavenlige løsninger.

• Vi skal etablere en markant vækstmotor for dansk vandteknologi, så vi får større nationale muskler, større overblik samt bedre muligheder for at implementere grønne løsninger og øge eksporten, der kan reducere globale CO2e-udledninger.


70% bliver først i 2035

Formandskabet vurderer, at en reduktion på 70 % ikke er praktisk mulig i 2030, da udledningerne i de opstillede ”scopes” primært skyldes historisk deponi, som ikke kan reduceres yderligere. Dog vil den naturlige afgasning i sig selv gøre, at sektoren kan opnå en reduktion på 70 % i 2035.

CØ er et must
Cirkulær økonomi er et samfundsøkonomisk paradigme, som Danmark skal omstille sig til, for at indfri ambitionerne om at blive klimaneutral i 2050. CØ vurderes dog at kræve et paradigmeskifte i forbrug og produktion i hele værdikæden, hvilket vil medføre væsentlige CO2e-reduktioner. Reduktionerne kommer primært fra et mindre behov for udvinding og produktion af nye materialer, færre emissioner fra affaldsforbrænding og et ændret forbrug.

Formandskabet vurderer, at Danmark gennem CØ kan reducere CO2e-udledningen med i alt 7-9 mio. tons i 2030, hvoraf omtrent 70 % vil være globale reduktioner. Potentialet i 2050 estimeres til omkring 12-16 mio. tons CO2e. Det vil kræve væsentlige adfærds- og forbrugsændringer hos alle, herunder det offentlige, virksomhederne og forbrugerne.

Du kan læse hele Afrapporteringen fra klimapartnerskabet vedr. 'Affald og vand, cirkulær økonomi' af 16. amrts 2020 ved at trykke hér.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.