Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Klimapartnerskabet for bygge- og anlægssektorens anbefalinger

25. marts 2020
Klimapartnerskabet for bygge- og anlægssektorens anbefalinger
Forslag til initiativer, der skal nedsætte udledning af 5,8 mill. tons CO2/år fra bygge- og anlægssektoren.

Klimapartnerskabet for bygge- og anlægssektoren har på regeringens opfordring set på CO2-reduktionsmuligheder, som branchen kan være med til at gennemføre. Mere end 100 virksomhedsledere og specialister har været involveret i processen, herunder bygherrer, arkitekter, rådgivende ingeniører, materialeproducenter, entreprenører, håndværkere og udvalgte eksperter.

I rapporten anses bygge- og anlægssektoren som en afgørende sektor, når Danmarks CO2 udledning skal nedbringes da:

 • 40% af Danmarks energiforbrug bruges i bygninger,
 • 35% af alt affald er bygge- og anlægsaffald,
 • 20% af Danmarks CO2 udledning stammer fra energiforbrug i bygninger,
 • 10% af Danmarks CO2 udledning stammer fra bygge- og anlægsprocessen og produktion af byggematerialer.

Det anbefales, at bygningsmassen fremover renoveres frem for at nedrives, og derudover peges der på 5 områder:

 1. Intelligent styring og energirenovering: Energiforbruget skal mindskes i de eksisterende bygninger ved energirenovering og forbruget skal styres intelligent. Derved kan der skæres 20-25 % af bygningers energiforbrug frem til 2030.
 2. Fra sort til grøn opvarmning: Danske bygninger skal udelukkende opvarmes med vedvarende energi. Det kræver en samlet plan for erstatning af naturgas med klimavenlige alternativer hos 400.000 bygningsejere, og at VE-godkendte installatører udskifter de sidste 100.000 oliefyr med varmepumper.
 3. CO2-regnskab for bygninger: Der skal udarbejdes et CO2-regnskab for alle byggerier i fremtiden. Men først skal materialernes CO2-aftryk kendes, så de bruges klogere og i de nødvendige mængder. Man kan lave CO2-regnskaber i dag, men det efterspørges kun af meget få. Derfor skal CO2-regnskaber være et krav i den frivillige bæredygtighedsklasse og i bygningsreglementet allerede fra 2021. Der er tilsvarende potentialer for anlæg som veje, broer og jernbaner, og her skal der også stilles krav til CO2-regnskaber.
 4. Fossilfrie byggepladser: Brug af eldrevne gaffeltrucks og kraner og biobrændstof til gravemaskinerne. Dieseldrevne generatorer og varmekanoner til udtørring af fugtige byggematerialer skal erstattes med el og fjernvarme. Regeringen kan hjælpe med at sikre adgang til grøn energi og biobrændstof, og til at sikre at biobrændstof er økonomisk konkurrencedygtig.
 5. Energimærker til alle bygninger: I dag er kun hver anden bygning energimærket. Forslaget er at alle bygninger fra før år 2000 bør energimærkes inden for fem år. Mærket skal have information om nuværende tilstand og muligheder for reduktion af varme-, el- og vandforbrug, samt forbedring af indeklimaet. Det skal udvikles til et løbende opdateret dialogværktøj mellem bygningsejere, energirådgivere, håndværkere og långivere. Det er en vigtig forudsætning for at få private boligejere i gang med at energirenovere.

Klimapartnerskabet har estimeret, at deres foreslåede initiativer vil give en CO2 besparelse i sektoren på 5.800.000 ton/år.

Partnerskabet peger på, at bygge- og anlægsbranchen også spiller en vigtig rolle i den cirkulære økonomi, fordi byggeaffaldet udgør 4,5 mio. ton CO2 om året, eller godt 35 % af alt affald, hvoraf ca. 85 % dog genanvendes. Derfor bidrager aktører fra branchen også i klimapartnerskaberne for affald, vand og cirkulær økonomi samt for energitung industri.

Læs meget mere om de konkrete initiativer, og forudsætninger for at de kan gennemføres, i rapporten ”Anbefalinger til regeringen fra Klimapartnerskabet for bygge- og anlægssektoren” 2020 her.

Styregruppen for klimapartnerskabet for bygge- og anlægssektoren har bestået af:

 • Formand; Jesper Kristian Jacobsen, adm. direktør for Per Aarsleff A/S
 • Næstformand; Ingrid Reumert, Vice President, Velux A/S
 • Næstformand; Peter Kaas Hammer, adm. direktør for Kemp & Lauritzen A/S
 • Jakob Brandt, Vicedirektør, SMVdanmark
 • Ib Enevoldsen, adm. direktør, Rambøll Danmark A/S
 • Lene Espersen, adm. direktør, Danske Arkitektvirksomheder
 • Michael S. Larsen, adm. direktør, CG Jensen A/S
 • Henrik Frank Nielsen, Senior Vice President, ROCKWOOL Group
 • Gunde Odgaard, sekretariatsleder, BAT-Kartellet
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.