Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Klimamålene skal nås med cirkulære tiltag

05. februar 2021
Klimamålene skal nås med cirkulære tiltag
En ny rapport dokumenterer, at man med cirkulære strategier kan reducere 2019-niveauet af klimagasudledninger med 39%. Der er dermed ingen vej uden om den cirkulære økonomi, hvis vi skal nå klimamålene.

Under dette års Davos-topmøde, som i anledning af Corona-pandemien var flyttet on-line, præsenterede Circle Economy deres årlige ”Circular Gap Report”. Rapporten, der i tidligere udgaver har vist, at verden er bare 8,6 % cirkulær, sætter i dette års udgave fokus på sammenhængen mellem cirkularitet og klima. Rapporten konstaterer nemlig, at de knap 23 milliarder ton årlige emissioner, der er forbundet med vores produktion og forbrug af produkter kan reduceres – og måske helt elimineres – ved at anvende en række cirkulære strategier, der drastisk reducerer udvindingen af mineraler, metaller, fossile brændsler og biomasse.

Mere specifikt viser rapporten, hvordan drivhusgasemissioner og ressourcer bevæger sig gennem vores økonomi fra udvinding til affaldsbehandling. Her bliver det tydeligt, at materialehåndtering og -brug tegner sig for omkring 70% af vores samlede drivhusgasudledninger, hvorfor det giver god mening at sætte ind over for ressourceområdet frem for blot, som det ofte ses, at fokusere på energiområdet, hvis vi skal nå Parisaftalens klimamål. Den gode nyhed er, at vi ”bare” skal bremse den nuværende, nedadgående trend for cirkularitet, som organisationen tidligere har påvist og i stedet fordoble det nuværende niveau.

I rapporten er der især fokus på byggeri, mobilitet og fødevarer som de helt store områder, hvor der kan sættes ind med størst effekt, men også forbrugsgoder, kommunikation og sundhedssektoren kommer under lup. I rapporten præsenteres der en lang række konkrete bud på, hvad man bør fokusere på, hvis man skal reducere drivhusgasudledningerne. Arbejdet tager udgangspunkt i tre forskellige landeprofiler og viser bl.a., at vi her i landet bør undergå en såkaldt ”shift”-strategi, idet vi tilhører den gruppe af lande, der er ansvarlig for en betydelig del af de nuværende drivhusgasemissioner. Det betyder, at vi først og fremmest skal reducere vores forbrug markant gennem bl.a. nye forretningsmodeller, der kan være med til at forlænge levetiden af vores bygninger, køretøjer og forbrugsgoder, samt at vi skal optimere vores udnyttelse af affaldet. Hvis vi skal nå dertil, og det skal vi, hvis vi skal nå klimamålene, så skal vi ifølge rapporten mobilisere alle de teknologier og midler, som vi har til rådighed.

Konkret værktøj kan hjælpe aktørerne videre
Sammen med rapporten har Circle Economy også udviklet et tool-kit som kan tilgås af henholdsvis virksomheder, byer og lande. Værktøjet vil guide aktøren igennem en hurtig, cirkulær innovationsproces, som kan kick-starte arbejdet med at udarbejde en cirkulær vision og strategi. Samtidig kan man finde inspiration fra andre aktører og høre om både succeser og nederlag på den cirkulære rejse. I tillæg til de tre aktørgrupper findes der en ekstra version med yderligere information til tekstilvirksomheder.

Læs mere

Du kan finde ”The Circularity Gap Report 2021” samt et link til tool-kittet her.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.