Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Seminar: Klassificering af jord som farligt affald under anvendelse af HP 14

Klassificering af jord som farligt affald under anvendelse af HP 14
Vil du være skarp på, hvornår jord klassificeres som farligt affald, og hvilken betydning det har for håndteringen af jord, at reglerne for anvendelse af HP 14 økotoksicitet ved klassificering er trådt i kraft, så er dette seminar noget for dig.

Udsolgt

På dette seminar får du styr på: 

  • Hvornår jord bliver til affald, og hvad det betyder i forhold til, hvordan jorden anmeldes og håndteres.
  • De nye regler for økotoksicitet ved klassificering af jord som farligt affald (HP14-kriterierne) og hvordan reglerne lettest kan håndteres i praksis.
  • Betydningen af de nye regler for håndtering af jord for både rådgiver og modtageanlæg

Siden 5. juli 2018 har det været obligatorisk at anvende kriterierne for HP14 økotoksicitet ved klassificering af farligt affald. Reglerne gælder også for jord, der klassificeres som affald. Det betyder, at for en række stoffer er grænseværdierne for, hvornår jorden bliver til farligt affald, blevet lavere end tidligere. Samtidig introduceres med HP14 et nyt sæt summeringsregler, der også skal tages højde for.

Formålet med dagen vil derfor være at tydeliggøre, hvornår og hvordan HP 14 reglerne anvendes og hvordan det påvirker håndteringen af jord i praksis. Det er endvidere målet at få en sat fokus på de udfordringer og praktiske løsninger som branchen peger på.

Seminaret afholdes d. 26. juni fra kl. 9.30 – 14.30, hos Bech-Bruun, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C.

Program

9:00-9:30
Morgenmad og registrering
9:30-9:45
Velkomst
DAKOFA
DAKOFA
9:45-10:15
Hvornår er jord affald, og hvad betyder det for håndteringen, at jord bliver til farligt affald?
Jacob Brandt, Codex Advokater
Jacob Brandt
10:15-10:35
Anmeldelse af jord som farligt affald – hvor og hvornår anmeldes jord, når det er farligt affald?
Camilla Sulsbrück, NIRAS
Camilla Sulsbrück
10:35-10:50
Pause
10:50-11:15
Anvendelse af regler for HP 14 økotoksicitet ved klassificering af jord som farligt affald – hvad siger reglerne?
11:15-11:40
Hvordan håndteres olie ved klassificering af jord som farligt affald?
Thomas Hougaard, Golder Associates A/s
Thomas Hougaard
11:40-12:00
Spørgsmål og opsamling
12:00-12:45
Pause og Sandwich

Aktørernes erfaringer: Hvilke udfordringer giver de nye HP 14-regler i relation til håndtering af jord

12:45-13:05
Hvordan kan laboratorierne bedst muligt præsentere analyseresultater til brug for klassificeringen?
Signe Vork, Eurofins Miljø A/S
Signe Vork
13:05-13:25
Den virkelige verden efter HP-14 reglerne trådte i kraft
13:25-13:45
Hvordan håndteres konsekvenserne af HP-14 reglerne hos modtageanlæggene og hvilke udfordringer giver det hos modtageanlæggene?
Torben Vinkel, RGS Nordic
Torben Vinkel
13:45-14:20
Debat: Hvordan løser vi i fællesskab de udfordringer, branchen oplever, at HP-14 reglerne giver anledning til?
14:20-14:30
Opsamling og afslutning
DAKOFA
DAKOFA

Hvornår

26. juni 2019
kl. 09.00 - 14.30

Hvor

Bech-Bruun
Værkmestergade 28000 Aarhus C.

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 2.425,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 4.000,00
Pris studerende/Ph.D studerende tilhørende medlemsuddannelsesinstitution, ekskl. moms
DKK 550,00

Framelding

Tilmelding er bindende efter
12. juni 2019

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.