Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Kemi er en væsentlig bremseklods for øget genanvendelse

15. april 2021
Kemi er en væsentlig bremseklods for øget genanvendelse
En ny rapport sætter fokus på, hvordan kemi i forbrugsprodukter kan blive hindrende for, at den cirkulære økonomi kan accelerere. Et spændende samarbejde mellem H&M og IKEA giver ny indsigt i udfordringerne.

Ifølge en ny rapport viser en række fremskrivninger, at produktionen af kemiske stoffer forventes at fordobles mellem 2017 og 2030. Af disse vurderes mere end 60 % af mængderne på EU-markedet at være farlige for enten menneskers sundhed eller for miljøet. Med særligt fokus på plastemballager og tekstiler belyser rapporten derfor de problematiske stoffers betydning for genanvendelsen. I rapporten beskrives bl.a. omfanget af problematiske stoffer i de markedsførte produkter, hvilke stoffer inden for de to produktgrupper, der giver anledning til bekymring i forhold til genanvendelsen samt, hvordan disse stoffer akkumuleres i produkterne hen over gentagne materialecyklusser. Det undersøges også, hvori udfordringerne består og hvad man kan gøre ved dem.

Helt kort konkluderes det, at så længe der markedsføres så mange produkter, der indeholder problematiske stoffer, og så længe der stadig er ”gamle” produkter på markedet, der indeholder disse stoffer, er der, i hvert fald med de nuværende teknologier, også en betydelig barriere for den cirkulære økonomi. Pointen bakkes op af en række interviews med produktionsvirksomheder, hvor det er blevet klart, at mange producenter ikke føler sig trygge ved at anvende genanvendte materialer i deres produktion, når de samtidig skal overholde både egne og lovmæssige krav til indhold af kemiske stoffer.

De problematiske stoffer skal helt ud af produkterne

I rapporten påpeges det, at både gennemsigtighed og sporbarhed gennem hele værdikæden er yderst centralt men også, at det vil kræve, at en kritisk masse af en betydelig størrelse tilslutter sig et fælles system, som kan anvendes i hele værdikæden, samt at der etableres fælles regler og rammesæt. Derfor påpeger forfatterne bag rapporten også, at den mest effektive løsning til at stoppe cirkulation af ​​problematiske stoffer i virkeligheden vil være helt at fremskynde udfasningen af de stoffer, der giver anledning til bekymring. Genanvendelighed, inklusive produkternes kemiske indhold, skal således indtænkes helt fra begyndelsen i designfasen. Nye genanvendelsesteknologier og sporing forventes altså på sigt at komme til at spille en vigtig rolle, men idet der også hér kan være mange hindringer, forventes den cirkulære økonomi, ifølge forfatterne, ikke at kunne accelerere, førend problematiske stoffer helt fjernes fra nye produkter.

Nyt samarbejde undersøger tekstilerne nærmere

I rapporten beskrives bl.a. et interessant samarbejde mellem IKEA og H&M, og hvordan de to virksomheder er gået sammen om at undersøge en række materialeprøver for at blive klogere på kemiindholdet i genanvendte tekstiler. Undersøgelsen fokuserede på både pre-consumer (produktionsaffald) og post-consumer prøver, som blev indhentet fra en række genanvendere, og var i første omgang begrænset til bomuld.

Undersøgelsen testede for otte forskellige grupper af kemiske stoffer og resultaterne viste helt overordnet, at visse grupper slet ikke kunne registreres i materialeprøverne mens andre grupper kun kunne registreres i meget lave koncentrationer. Undersøgelsen viste imidlertid også, at der er forskel på sandsynligheden for at detektere de enkelte grupper af kemiske stoffer forskellige steder i værdikæden, idet visse grupper viste sig mere sandsynlige at finde i virgine fibre, mens andre grupper viste sig mere sandsynlige at finde i produktionsaffaldet. Resultaterne kan, ifølge de to virksomheder selv, hjælpe til at forstå hvilke typer test-strategier de skal iværksætte samt hvilke typer af innovation, der er brug for således, at virksomhederne kan begynde at anvende genanvendte fibre på en sikker og forsvarlig måde.

Med udgangspunkt i det øgede vidensniveau har de to virksomheder nu besluttet også at undersøge uld- og polyesterprøver samt at invitere flere producenter til at deltage i arbejdet.  

Læs mere

Den nye rapport er udarbejdet for ChemSec (the International Chemical Secretariat) som er en uafhængig non-profit organisation, der arbejder for at substituere skadelige kemikalier med mere sikre alternativer. Du kan finde hele rapporten “What Goes Around – Enabling the circular economy by removing chemical roadblocks” her på ChemSec’s hjemmeside.

I denne artikel kan du læse mere om samarbejdet mellem IKEA og H&M

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.