Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Kapacitetstilpasning af affaldsforbrænding i Europa i en cirkulær økonomi

22. juni 2015
Det drøftes for tiden livligt, hvordan man kan sikre en tilpasning af affaldsforbrændingskapaciteten i takt med de stadigt stigende krav til øget genanvendelse, genbrug, affaldsforebyggelse og – i det hele taget – omstilling til en mere cirkulær økonomi. De seneste skud på stammen gennemgås i det følgende.

En ny artikel i Proceedings of the Institution of Civil Engineers analyserer med udgangspunkt i bl.a. data for affaldseksport i EU i 2011 (jf. EUROSTAT, 2013) om de forskellige europæiske landes affaldsforbrændingskapaciteter er egnede til at fremme genanvendelse og affaldsforebyggelse i en cirkulær økonomi. Artiklen nævner, at Danmark, Holland, Norge, Sverige og Schweitz har en høj forbrændingskapacitet målt pr indbygger. I Danmark og Sverige overstiger affaldsforbrændingskapaciteten den årlige mængde husholdningsaffald. Hertil skal lægges, at etablering af ny forbrændingskapacitet er planlagt i Sverige og til dels i (østlige) Danmark.

Kapaciteten af affaldsforbrændingsanlæggene bør afstemmes efter anvendelse af innovative planlægningsprocedurer. Det er nødvendigt at integrere vurderingen af det fremtidige behov for affaldsforbrænding og tilpasse forbrændingskapaciteten efter en vurdering af potentialet for genanvendelse og affaldsforebyggelse. Kapaciteten i nogle nordeuropæiske lande er ikke afstemt efter dette princip ifølge forskere fra Wuppertal instituttet og dermed ikke fremmende for en cirkulær økonomi.

Importen af affald til danske og svenske affaldsforbrændingsanlæg er stigende. Ifølge den danske benchmarking af affaldsforbrændingssektorer steg mængden af forbrændt importeret affald således fra ca. 100.000 tons i 2012 til 150.000 tons i 2013. Vi importerer først og fremmest dette affald fra Storbritannien.  Norge eksporterede 800.000 tons husholdningsaffald til forbrænding i Sverige i 2013 og forbrændte samme år selv 1,6 mio. tons husholdningsaffald ifølge Avfall Norge.

Ifølge walisiske topembedsfolk kan denne eksport af væsentlige dele af deres affald vanskeliggøre implementeringen af landets genanvendelsesstrategi og forsinke opbygningen af den ønskede, markedsdrevne genanvendelsesindustri (jf. foredrag 18. nov. 2014 på den britiske ambassade). Og i dansk sammenhæng diskuteres det, hvordan vi kan opnå den ønskede genanvendelse (og affaldsforebyggelse) på et sundt og konkurrencedygtigt marked, hvis skyggeprisen er marginalprisen hos affaldsforbrændingsanlæg med væsentlig ledig kapacitet.

Dette er netop en af pointerne i artiklen, at mængden af forbrændt affald bør være behovsdrevet efter implementering af vedtagne, politiske tiltag til genanvendelse og affaldsforebyggelse og med henblik på at arbejde for en cirkulær økonomi og ikke udbudsdrevet ud fra affaldsforbrændingskapaciteten. Et nyt kapitel om ”Future Policy Direction” i rapporten ”Energy from waste - A guide to the debate” fra det britiske Miljø-, Fødevare- og Landbrugsministerium DEFRA fremhæver således (jf. punkt 235), at energiudnyttelse af affald skal støtte og ikke konkurrere med effektiv affaldsforebyggelse, genbrug og genanvendelse og ikke være en bremse for disse.

 

Den refererede artikel ”Europe’s waste incineration capacities in a circular economy” er offentliggjort i ’Waste and Resource Management’ og udgivet i regi af ’Proceedings of the Institution of Civil Engineers’ den 22. maj 2015. Øvrige baggrundskilder er:

  • DEFRA’s ”Energy from waste – A guide to the debate” (revised edition fra february 2014) kan downloades her      
  • Rapporten ”BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2014 (data fra 2013) Forbrænding” kan downloades her   
  • De nyeste data fra EUROSTAT’s notat ”Waste shipment statistics based on the European list of waste codes” fra november 2014 (med data fra 2012) indeholder bl.a. en tabel 6 med en oversigt over de vigtigste eksport- og importlande mht. ikke-farligt affald. Notatet kan downloades her  
  • Rapporten ”Municipal Solid Waste Management Capacities in Europe. Desktop Study” ETC/SCP Working Paper No 8/2014 kan downloades her  
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.