Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Kan opdeling af affaldshierarkiet øge kvaliteten i genanvendelse?

23. november 2021
Kan opdeling af affaldshierarkiet øge kvaliteten i genanvendelse?

Nyt udspil fra Ingeniørforeningen IDA lancerer 29 anbefalinger til at løfte genanvendelsen i Danmark

Der er ifølge udspillet brug for bæredygtige materialesystemer, hvor der globalt bruges langt færre ressourcer, end tilfældet er i dag. Nøglen ses som mere decideret genbrug og levetidsforlængelse af produkter, men også at det affald, som i sidste ende skabes, kan indgå i et cirkulært kredsløb, hvor det kan erstatte jomfruelige råvarer igen og igen. For at opnå et cirkulært kredsløb, hvor allerede udvundne materialer kan bruges gentagne gange, er der ifølge udspillet behov for øget fokus på, at der findes mange kvaliteter af genanvendelse – hvoraf nogle er bedre end andre. Den optimale form for genanvendelse kalder udspillet højkvalitetsgenanvendelse. Det er i IDA’s optik afgørende, at Danmark fremmer højkvalitetsgenanvendelse, det vil sige genanvendelse, hvor der er fokus på at bevare materialet så tæt på sin oprindelige tilstand som muligt. IDA foreslår blandt andet, at der udarbejdes en dansk strategi for genanvendelse med et genanvendelseshierarki, hvor der differencieres mellem fire former for genanvendelse. 

IDA anbefaler i udspillet overordnet: 

  1. At design til genanvendelse går fra i dag at være niche og frivillig prioritet til at være et politisk fastsat krav og en etableret norm.
  2. En nuanceret forståelse af genanvendelse, hvor noget genanvendelse i en ressource-, klima- og miljøbetragtning er bedre end anden genanvendelse og bør derfor nyde prioritet.
  3. At genanvendelse i fremtiden bliver målt på både mængde, der genanvendes og på kvaliteten af den faktiske genanvendelse.
  4. Udvikling af et genanvendelseshierarki til at understøtte den bedst mulige form for genanvendelse og danne grundlag for politiske prioriteringer. 

Udspillet indeholder en lang række anbefalinger til, hvordan målene kan nås, et af virkemidlerne er en dansk strategi for genanvendelse med tre overordnede mål: 

  1. Reducere trækket på nye ressourcer. 
  2. Sikre at genanvendelse er langsigtet og ikke spænder ben for efterfølgende genanvendelser.
  3. Levere med klima- og miljømæssig effekt for øje og sikre betydelige klimagasreduktioner allerede på kort- og mellemlang bane. 

Målene skal ifølge udspillet nås gennem initiativer fordelt på seks områder:

Den manglende differentiering i kvaliteten i genanvendelse har også været et tema på mange arrangementer i DAKOFA, senest på et interessant seminar om den danske håndtering af glas, hvor netop et hierarki over forskellige genanvendelsesaktiviteter blev efterlyst. 

IDA’s udspil deler genanvendelsen op i fire niveauer. 

A: Højkvalitetsgenanvendelse, bevarelse af alle - eller næsten alle egenskaber

B: Genanvendelse med et reversibelt tab af egenskaber

C: Genanvendelse med et irreversibelt tab af egenskaber, hvor materialet kan cirkulere som produkt med disse lavere egenskaber

D: Genanvendelse til et produkt 

Læs hele udspillet med alle anbefalinger her.

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.