Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Kan mobilen bruges igen?

02. november 2017
Kan mobilen bruges igen?

Køb-og-smid-væk kulturen er yderst udbredt inden for mobiltelefoner. En ny nordisk rapport ser nærmere på årsagerne og kommer med bud på løsninger.

Et nordisk konsortie har med danske PlanMiljø i spidsen netop udarbejdet en ny undersøgelse for Nordisk Ministerråd med fokus på cirkulære forretningsmodeller inden for mobiltelefoner. I den nye undersøgelse tager man et nærmere kig ind i den nordiske mobiltelefoniindustri og sætter fokus på i hvor høj grad, og hvordan, nordiske virksomheder har taget de cirkulære forretningsmodeller til sig. I undersøgelsen har man talt med hele værdikæden, herunder både producenter, detailhandlen, reparatører, genanvendere og gensælgere, og ved et kig i den nye rapport får man således et interessant blik ind i aktørernes motivation for at arbejde med de cirkulære modeller samt aktørernes erfaringer og udfordringer forbundet hermed. I den forbindelse konkluderes det bl.a., at der som udgangspunkt er penge at hente for virksomhederne, men at de fortsat står over for visse udfordringer, hvis de grønne forretningsmodeller skal blive hverdagskost for mange.

Netop i forhold til de udfordringer, som kan være forbundet med udbredelsen af de nye forretningsmodeller, oplever aktørerne, at forbrugernes manglende kendskab til, og accept af, de nye forretningsmodeller, er en betydelig hindring for at komme videre. Herudover er lovgivning og prisen på arbejdskraft i Norden nogle af de hindringer, som gør at udbredelsen ikke er større, end vi ser på nuværende tidspunkt. Det ses også som en udfordring, at produkterne ikke er designet til reparation, genfremstilling eller lang levetid og/eller, at der ikke er reservedele til rådighed. Et helt kapitel er også viet til en gennemgang af de juridiske rammer for de nye forretningsmodeller, herunder hvilke udfordringer man som aktør kan støde på.

Forfatterne præsenterer til slut 17 forskellige tiltag, som på forskellige måder forventes at kunne være med til at øge optaget af cirkulære forretningsmodeller inden for området, herunder bl.a.: Standarder for reparerede og genfremstillede produkter, reduceret moms for reparationer, give mulighed for at alt indsamlet WEEE ledes gennem en certificeret reparatør/genfremstiller, bedre mærkning i forhold til gældende forbrugerrettigheder samt informationskampagner, som kan øge kendskabet til de nye forretningsmodeller.


Du kan hente hele rapporten her.