Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Kan et udvidet producentansvar drive omstillingen til en cirkulær tekstiløkonomi?

17. marts 2022
Kan et udvidet producentansvar drive omstillingen til en cirkulær tekstiløkonomi?
Ifølge en ny rapport fra det britiske konsulenthus Eunomia er det korte svar ”ja”.

Den nye rapport præsenterer derfor dels en række forslag til, hvordan man kan indrette en producentansvarsordning for tekstiler, herunder hvilke overvejelser man bør gøre sig, og dels en række anbefalinger til, hvilke yderligere rammebetingelser man med fordel kan introducere sideløbende med et producentansvar for at understøtte den cirkulære omstilling bedst muligt.

Rapporten præsenterer indledningsvis en række fakta om tekstilernes generelle miljøbelastning og efterfølges af en mere dybdegående beskrivelse af idéen bag en producentansvarsordning samt mulighederne for at modificere rammerne, så de skubber på den cirkulære omstilling. Her fremhæves det bl.a., hvor vigtigt det er, at medlemsstaterne er enige om rammer og omfang for producentansvaret, hvordan man kan skabe en ambitiøs gebyrstruktur samt, hvilke områder, som en producentansvarsordning ikke direkte rammer og som medlemsstaterne derfor bør adressere på anden vis. I tillæg til selve producentansvaret anbefaler rapporten således også en række instrumenter, som skal understøtte komplimentere producentansvarsordningen ved at rette sig mod nogle af de udfordringer, som producentansvarsordningen ikke nødvendigvis direkte adresserer. Det kan ifølge rapporten bl.a. være, at der:

  • Indføres et forbud mod brug af skadelige kemikalier og materialer i tøj og tekstilprodukter
  • Implementeres minimumskrav for eco-design i forhold til holdbarhed, slid og levetid for produkter og enkeltdele
  • Implementeres minimumskrav for eco-design for designpraksis per produktkategori, der sikrer design til adskillelse med henblik på udskiftning og reparation eller med henblik på genanvendelse
  • Implementeres minimumskrav for reparérbarhed og tilgængelighed af reservedele

For yderligere at øge effekten af producentansvarsordningen og for at drive positive forandringer gennem harmonisering på tværs af de enkelte medlemsstater, præsenterer rapporten i tillæg en række forslag til, hvad man også bør gøre på EU-niveau. Her er der tale om, at der bør:

  • Opstilles mål for indsamling og håndtering af brugte tekstiler og tekstilaffald, herunder for reparation, indsamling, forberedelse til genbrug og genanvendelse (med stigende andele af closed-loop genanvendelse)
  • Etableres en fælles EU-definition for, hvilke producenter, der er omfattet af et producentansvar
  • Etableres en fælles klassificering af, hvornår tekstiler bliver til affald (de såkaldte end-of-waste kriterier)
  • Etableres fælles EU-beslutninger for organisering af gebyrstrukturer samt tilhørende rapporteringsforpligtelser

Endelig præsenterer rapporten en række yderligere tiltag, der skal adressere hele tekstilernes livscyklus, herunder bl.a. mål for andelen af indhold af genanvendte fibre i nye produkter, momsreduktion på reparationer samt grænser for frigivelse af mikroplast.

Læs mere
Du kan læse mere samt finde endnu flere forslag til regler og rammer, der bakker op om en mere cirkulær tekstiløkonomi i rapporten ”Driving a Circular Economy for Textiles through EPR”, som du finder her.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.