Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Webinar: Kan et udvidet producentansvar drive omstillingen til en cirkulær tekstiløkonomi?

Kan et udvidet producentansvar drive omstillingen til en cirkulær tekstiløkonomi?
Da de politiske vinde blæser i retning af producentansvar, vil vi på dette seminar dykke ned i muligheder og konsekvenser samt andres erfaringer og planer ved at indføre et udvidet producentansvar på tekstiler. Vi vil desuden forsøge at give et indblik i de forskellige former for finansiering og organisering af tekstilernes affaldsfase.

Vi kommer således vidt omkring, når vi skal høre om EU-strategien for tekstiler, Eunomias rapport ”Driving a Circular Economy for Textiles through EPR”, den kommende danske analyse af konsekvenserne ved producentansvar, der udføres af Deloitte for Miljøstyrelsen samt erfaringer fra de lande, der allerede har indført producentsansvar. Men seminaret vil ligeledes byde på en indføring i, hvad et udvidet producentansvar er, og hvilke regler der gælder samt hvilke organisatoriske muligheder, der findes.

I den netop offentliggjorte EU-strategi for bæredygtige og cirkulære tekstiler indgår indførelsen af et udvidet producentansvar for tekstiler som ét af de mange initiativer, der skal medvirke til at opnå målet om en bæredygtig og cirkulær branche i 2030. Initiativet vil blive foreslået som led i den kommende revision af affaldsdirektivet i 2023. For EU-kommissionen er målet at etablere en økonomi for indsamling, sortering, genbrug, forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse samt at skabe incitamenter til, at producenter og brands designer deres produkter under hensyntagen til de cirkulære principper. 

Ideen om at indføre et obligatorisk EU-krav om udvidet producentansvar på tekstiler har været til debat siden Kommissionen lancerede deres cirkulære handlingsplan i 2020, hvor en kommende ambitiøs EU-strategi blev sat på tegnebrættet. Affaldsdirektivet introducerede allerede i 2018 et krav om, at alle EU-lande skal indføre separat indsamling af tekstiler fra 2025. Dette indsamlingskrav har sat gang i videnopbygningen på EU-plan og nogle lande har også allerede indført udvidet producentansvar. I Danmark har man netop igangsat en analyse af de økonomiske og miljømæssige konsekvenser ved at indføre et udvidet producentansvar for tekstilproducenter, der som nævnt udføres af Deloitte på vegne af Miljøstyrelsen. 

Senest har konsulenthuset Eunomia udarbejdet en rapport for European Environmental Bureau (EEB) en rapport med titlen ”Driving a Circular Economy for Textiles through EPR”. Den nye rapport præsenterer derfor dels en række forslag til, hvordan man kan indrette en producentansvarsordning for tekstiler, herunder hvilke overvejelser man bør gøre sig, og dels en række anbefalinger til, hvilke yderligere rammebetingelser man med fordel kan introducere sideløbende med et producentansvar for at understøtte den cirkulære omstilling bedst muligt. 

Deltag og bliv klædt på til de fremtidige rammer; herunder et muligt obligatorisk, udvidet producentansvar for tekstiler. 

Program

9:30-9:50
Velkomst og introduktion til EU-strategien og initiativet om EPR
Annette Braunstein, DAKOFA
Annette Braunstein
Annette Braunstein
Annette har i samarbejde med DAKOFAs direktør ansvaret for foreningens udvikling af strategier og handlingsplaner. Annette varetager den daglige koordinering af foreningens aktiviteter samt projektledelsen af div. faciliteringsopgaver. Annette er ligeledes facilitator for Teknisk Råd, for DAKOFAs juranetværk samt assisterer direktøren med sekretariatsfunktionen for DAKOFAs bestyrelse. Annette er cand.scient.pol. med speciale i EU’s miljøpolitik og har international fortid bag sig fra ISWA. Annette har desuden en HD i Organisation & Ledelse samt en videregående systemisk proceskonsulentuddannelse.
Mette Skovgaard, DAKOFA
Mette Skovgaard
9:50-10:20
Hvad er et udvidet producentansvar, hvordan kan det organiseres og hvad kan vi lære af erfaringerne?
Johnny Bøwig, Dansk Producentansvar (DPA)
Johnny Bøwig
10:20-11:00
Driving a Circular Economy for Textiles through EPR (Oplægget holdes på engelsk)
Lucie Long, Toby Connock og Chris Sherrington, Eunomia
Lucie Long, Toby Connock og Chris Sherrington
Eunomia
11:00-11:20
De svenske overvejelser om et udvidet producentansvar på tekstiler (Oplægget holdes på engelsk)
Cecilia Tall, TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag
Cecilia Tall
TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag
11:20-11:50
Pause
11:50-12:10
EPR på tekstiler i Danmark? - de første bud på konsekvenser og opmærksomhedspunkter
Marie Busck, Dansk Mode og Textil
Marie Busck
12:10-12:35
Den nationale analyse af økonomiske og miljømæssige konsekvenser - hvad er vigtigt at få med?
Daniel Harry Sandler, Deloitte
Daniel Harry Sandler
Deloitte
12:35-12:55
Debat og input til analysen
12:55-13:00
Afrunding og tak for i dag
Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

17. maj 2022
kl. 09.30 - 13.00

Hvor

Online via ZOOm eller YouTube

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 950,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 1.450,00
Pris studerende, ekskl. moms
DKK 500,00

Framelding

Tilmelding er bindende efter
10. maj 2022

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.