Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Kan et nationalt kreditsystem booste den cirkulære økonomi?

23. oktober 2019
Kan et nationalt kreditsystem booste den cirkulære økonomi?

Den walisiske regering tror på idéen og vil derfor støtte lanceringen af en ny elektronisk møntfod, der skal anvendes, når walisiske virksomheder udveksler overskydende varer og tjenesteydelser. Det forventes, at det nye system vil kunne booste den walisiske økonomi med, hvad der svarer til mere end 2 mia. kroner hen over det næste årti.

Helt konkret betyder det nye initiativ, at der skal introduceres en ny national og elektronisk møntfod, der skal fungere som et supplement til det britiske pund. Wales består af mere end 99% små- og mellemstore virksomheder og den nye møntfod, som skal gå under navnet Celyn, er rettet mod netop SMV’erne. Celyn'en skal gøre det både lettere og hurtigere for virksomhederne at udveksle overskydende varer og tjenesteydelser og skal dermed fremme brugen af ressourcer, som ellers hidtil er gået tabt i økonomien.

Mere specifikt skal Celyn'en anvendes i et lukket elektronisk kreditsystem, hvor virksomhederne kan indskyde eller hente kredit hver gang de enten byder ind med eller henter varer eller tjenesteydelser fra det fælles system. På den måde er det tanken, at flere overskydende varer og tjenesteydelser blive udnyttet samtidig med, at værdi- og forsyningskæderne forkortes og ressourcerne anvendes lokalt, hvilket forventes at gavne den walisiske økonomi betydeligt. Kreditten fra systemet kan derfor heller ikke konverteres til øvrige (fysiske) valutaer, som potentielt ville kunne anvendes andetsteds.

Ét er at få bragt de uudnyttede ressourcer i spil i økonomien, men det er ligeledes også tanken, at deltagere i det fælles system kan betinges af at tilslutte sig cirkulære principper således, at forebyggelse og genanvendelse boostes yderligere. Systemet vil endvidere kunne anvendes i B2C-økonomien ved eksempelvis at incentivere eller belønne borgere, der ”tømmer loftet og kælderen” og får bragt genbrugsegnede produkter hen til en anerkendt genbrugsaktør. Ifølge en opgørelse for Ellen MacArtur Fonden vil en fuld implementering af den cirkulære økonomi betyde en økonomisk gevinst på knap 18 mia. for de walisiske SMV’er.

Det nye initiativ skal indledes med et pilotprojekt i den nordlige del af Wales fra og med 2020, hvorefter det er tanken, at erfaringerne og den nye møntfod skal spredes til resten af landet.

Baseret på Italiensk initiativ
Idéen om Celyn'en bygger på et lignende initiativ, der blev startet på Sardinien i 2008 og som sidenhen ifølge initiativtageren til Celyn'en, CEO of Circular Economy Wales, Eifion Williams, alene sidste år har medført en gevinst for den lokale økonomi på Sardinien med hvad der svarer til omkring 375 mio. kroner. Én af initiativtagerne til Sardex’en, som er den tilsvarende møntfod på Sardinien, Dr. Paolo Dini fra London School of Economic, er begejstret for det nye tiltag, idet det er sin første af sin slags uden for Italien.

Waliserne vil helt i front med den cirkulære økonomi
Generelt har Wales høje ambitioner, når det kommer til den cirkulære økonomi og dette initiativ er blot ét i en lang række. På nuværende tidspunkt ligger Wales højest i UK og generelt også i EU i forhold til genanvendelsesraterne og Wales har siden 2010 arbejdet med en egentlig zero waste strategi med det ultimative mål om at blive affaldsfri i 2050. Ifølge det britiske medie Resource diskuterer den walisiske regering i øjeblikket at indføre et mål om 80% genanvendelse af husholdningsaffaldet i 2035.

Du kan læse mere om de walisiske initiativer i denne nyhed: Waliserne vil presse affaldet højere op i affaldshierarkiet og denne nyhed: Effektivisering af lokale indsamlingssystemer – waliserne er i gang på DAKOFAs hjemmeside.

Du kan også læse mere om den walisiske regerings beslutning her samt om tankerne bag initiativet her.

Læs mere i vidensbanken

Cirkulær økonomi
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.