Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Jette på nye græsgange

13. august 2019
Jette på nye græsgange
Jette Bjerre Hansen, som har været ansat som seniorkonsulent i DAKOFAs sekretariat siden 2012, vil fra 1. september 2019 være at finde hos Norrecco A/S.

Jette har særligt taget sig af bygge- og anlægsaffald, industrielle restprodukter, farligt affald og deponering, men har på linje med de øvrige DAKOFA-medarbejdere altid løftet i flok og derfor også været at finde ved arrangementer og netværksmøder med helt andre emner.

Fra DAKOFAs side skal der lyde et dybfølt TAK for en fantastisk og altid 100 % engageret indsats, som har været medvirkende til, at Jette har opnået en ekspertise, der har været - og er - til gavn for hele sektoren og dermed også DAKOFAs medlemmer.

Jette har ligeledes altid været en højt skattet medarbejder og kollega, og vi ønsker derfor Jette god vind fremover og lykønsker Norrecco A/S med erhvervelsen af en stor faglig og menneskelig kapacitet indenfor affalds- og ressourceområdet.

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.